Aleppo - miasto ekumeniczne

Aleppo znajduje się w północnej Syrii. Jest miastem znanym od starożytności jako miejsce kształtowania się różnych cywilizacji, a także centrum handlowe, do którego zmierzały karawany z całego Wschodu. Aleppo jest też znane jako jedno z centrów pierwotnego chrześcijaństwa.

Aleppo - miasto ekumeniczne   AUTOR / CC 3.0 Targowisko w Aleppo Ekumenizm w Aleppo

Biskupi i kapłani regularnie biorą udział w ceremoniach religijnych w różnych wspólnotach, w tym także podczas chrztu, zawierania małżeństw i pogrzebów. Kontakty te kulminują corocznie podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Lokalna komisja ekumeniczna przygotowuje materiały ułatwiające wiernym udział w nabożeństwach w różnych świątyniach. Pierwsze nabożeństwo przygotowują wszyscy wierni, drugie młodzież, w trzecim biorą udział wszyscy duchowni miasta, którzy następnie spotykają się na braterskiej agapie. Specjalne nabożeństwo ekumeniczne przygotowują wspólnie trzy wspólnoty ormiańskie. Trzeba podkreślić, że wszyscy duchowni chrześcijańscy w Aleppo znają się osobiście i pozostają w bliskich relacjach. Corocznie publikowany jest ekumeniczny rocznik dla wszystkich wspólnot chrześcijańskich w Aleppo.

Uznano wzajemnie chrzest sprawowany w różnych wspólnotach, a także małżeństwa mieszane. Istnieje zwyczaj, że żona praktykuje tradycję swojego męża. We wszystkich szkołach chrześcijańskich w Aleppo nauczanie ma charakter ekumeniczny. Katechizmy są przygotowane przez komisję ekumeniczną. Również Towarzystwo Biblijne, katolicki Instytut Teologiczny oraz różne organizacje prawosławne działają na rzecz ekumenizmu. Szereg komisji ekumenicznych współpracuje z Radą Ekumeniczną Kościołów Bliskiego Wschodu. Należy też podkreślić, że wszystkie świątynie chrześcijańskie w Aleppo są otwarte dla wszystkich chrześcijan.

Jednym z poważnych problemów jest emigracja oraz życie w warunkach diaspory. Umacnianiu jedności służą badania archeologiczne zabytków wczesnochrześcijańskich, poznawanie tradycji islamu i współżycie z wyznawcami tej religii.

Wspólnoty chrześcijańskie w Aleppo rozwinęły także wspaniałą działalność charytatywną, która jest realizowana wspólnie przez wszystkich chrześcijan.

Toczy się także dialog doktrynalny. Niestety, powstało też kilka niezależnych wspólnot kościelnych, które nie biorą udziału w ruchu ekumenicznym oraz odrzucają uznanie ważności chrztu sprawowanego w innych wspólnotach chrześcijańskich.

Wielu zwierzchników wspólnot chrześcijańskich pozostaje w oficjalnych relacjach ze Światową Radą Kościołów oraz bierze udział w dialogach bilateralnych. Światowa Rada Kościołów zorganizowała w Aleppo szereg spotkań, w tym także na temat możliwości wspólnego świętowania Wielkanocy. Rada Kościołów Bliskiego Wschodu wspólnie podejmuje szereg inicjatyw odnoszących się do młodzieży, roli kobiet w Kościele oraz edukacji chrześcijańskiej. W tę działalność włączyła się także Rada Papieska do spraw Promowania Jedności Chrześcijan. Aleppo jest też odwiedzane przez różne osobistości świata chrześcijańskiego.

Wszystko to pozwala stwierdzić, że w rejonie Bliskiego Wschodu ekumenizm rozwija się bardzo dynamicznie i jest nadzieją dla całego chrześcijaństwa.

 

styczeń 2004
«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |