Sakrament małżeństwa w ekumenicznej praktyce Kościoła katolickiego

Droga ku jedności chrześcijan to nie tylko ekumeniczny dialog i wspólnie organizowane nabożeństwa. To także codzienność, w której trzeba rozwiązać wiele praktycznych problemów. Jednym z nich, mających wielkie znaczenie dla klimatu ekumenicznego, jest kwestia małżeństw mieszanych.

Na wagę tego problemu wskazał w swoim przemówieniu w ewangelickim Kościele św. Trójcy papież Benedykt XVI. Za poważną trudność uznał dotychczas obowiązujące rozwiązania, w wywiadzie dla www.cerkiew.pl, prawosławny arcybiskup Jeremiasz. Problem ten, znany we wszystkich różnorodnych wyznaniowo społeczeństwach, stał się przedmiotem obrad Komisji Wspólna Rady Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej. Możemy się spodziewać, że już wkrótce zostanie wydany dokument, w którym kwestia ta znajdzie nowe, z perspektywy niekatolików bardziej kompromisowe stanowisko.

O obecnie obowiązujących rozwiązaniach problemu małżeństw mieszanych można zapoznać się czytając wyjaśnienia ks. Piotra Jaskóły. Warto też zajrzeć do dwóch dokumentów Kościoła katolickiego, w których problem ten został poruszony: fragmentów Nowego Dyrektorium Ekumenicznego o małżeństwach mieszanych oraz Instrukcji Episkopatu Polski w sprawie duszpasterstwa małżeństw o różnej przynależności kościelnej

czerwiec 2006
«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |