Wielkie Rozczarowanie na początek

Podstawowe informacje o adwentystach

Adwentyści to chrześcijanie wierzący, że Królestwo Chrystusowe zapanuje na ziemi już niebawem. Spodziewane nadejście Chrystusa jest zwane drugim adwentem, stąd pochodzi nazwa ruchu. Adwentyści są milenarystami, czyli wierzą iż Królestwo Chrystusowe będzie trwało tysiąc lat (millenium). Potem sprawiedliwi mają dostąpić zbawienia, a potępieni zostaną unicestwieni (adwentyści nie wierzą w istnienie wiecznego piekła). Adwentyści działają w ponad 200 krajach świata, a liczbę ich szacuje się na ponad 9 milionów.

Wielkie Rozczarowanie na początek   William Miller Początki
Inicjatorem ruchu był amerykański kaznodzieja William Miller (1782-1849), który od 1833 głosił bliskie powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Miało ono nastąpić, jak obliczał, pomiędzy marcem 1843, a marcem 1844 roku. W lecie 1844 wyznaczył jeszcze datę dodatkową, na 22 października tego roku (żydowski Sądny Dzień). Kiedy proroctwo się nie spełniło, nastąpił rozłam w ruchu (nazwany z ang. Great Disappointment – Wielkim Rozczarowaniem), który doprowadził w 1845 r. do zwołania konferencji adwentystów w Albany (stan Nowy Jork). Członkowie konferencji utwierdzili się w wierze w szybkie nadejście Syna Bożego, co stało się fundamentalną częścią credo adwentystów.

Adwentyści uznali, że Miller popełnił błąd, choć jego obliczenia miały być, ich zdaniem, prawidłowe. Nie wziął jednak pod uwagę, że Sąd Boży ma się dzielić na trzy fazy: sąd śledczy, ogłoszenie wyroku i wykonanie wyroku. W 1844 roku miałaby się więc zacząć zaledwie pierwsza faza. Kiedy nastąpi trzecia, adwentyści postanowili już nie przepowiadać.

Zapoczątkowany przez Millera ruch ostatecznie przekształcił się w sześć wspólnot: Evangelical Adventists (istniejącą od 1845), Advent Christians (od 1881), Seventh Day Adventists (Adwentyści Dnia Siódmego, od 1863), Church of God (od 1864), Life and Advent Union (od 1860), Age-to-come Adventists (od 1851). W 1964 Advent Christians połączyli się z Life and Advent Union.

W Polsce rozpowszechniła się wspólnota Adwentystów Dnia Siódmego, licząca na całym świecie ok. 3 miliony wiernych. Autorką zasad doktrynalnych ruchu była Ellen G. White (1827-1915).

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |