Zasady wiary

Kościół Zborów Chrystusowych tworzą wierni, wyznający - bez względu na ich odrębności narodowe, kulturowe czy językowe - wspólne całemu Kościołowi następujące biblijne prawdy wiary:

 • Biblia, tj. Pismo Święte, Słowo Boże, składające się z 66 ksiąg kanonicznych (39 ksiąg Starego Testamentu i 27 ksiąg Nowego Testamentu), jest zakończonym i wystarczającym do poznania prawdy objawieniem Bożym. Jest to natchniony przez Ducha Świętego jedyny autorytet w sprawach wiary i życia, godny pełnego zaufania we wszystkim, o czym się wypowiada.

 • Istnieje tylko jeden Bóg, objawiony człowiekowi jako Ojciec, Syn i Duch Święty.

 • Każdy człowiek jest grzeszny.

 • Bóg okazał nam swoją miłość, poświęcając dla nas Jezusa Chrystusa, swego Jedynego Syna. Przez grzech i winę podlegaliśmy Bożemu gniewowi i potępieniu, w Chrystusie mamy szansę pojednania z Bogiem.

 • Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, bezgrzeszny, umarł za nas na krzyżu, reprezentując nas w ten sposób przed Bogiem, odkupując nas od winy i kary za grzech; zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, gdzie wstawia się za nami i panuje; powróci w mocy i chwale na ziemię, by sądzić żywych i umarłych oraz ustanowić swoje Królestwo.

 • Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem człowieka i jedynym pośrednikiem pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Człowiek może być usprawiedliwiony tylko z łaski, przez wiarę w Jezusa Chrystusa.

 • Duch Święty jest sprawcą odrodzenia i uświęcenia człowieka; obecny we wszystkich wierzących oświeca ich umysły ku zrozumieniu prawdy, zawartej w Piśmie Świętym, wydaje w nich swoje owoce, daje im swoje dary i wyposaża ich w moc do posługi na świecie.

 • Kościół - zarówno w wymiarze światowym, jak i w wymiarze lokalnego zgromadzenia wierzących - jest Ciałem Jezusa Chrystusa, żyjącym i rosnącym w Nim, którego On jest głową.

 • Nadrzędnym zadaniem Kościoła jako całości i każdego wierzącego jest zwiastowanie Ewangelii - Dobrej Nowiny - wszystkim ludziom i czynienie ich uczniami Jezusa Chrystusa.

 • Wierzymy w powszechne zmartwychwstanie i życie wieczne, jako dar łaski w Jezusie Chrystusie, oraz wieczne potępienie, jako wyraz Bożej sprawiedliwości.

 • Uznajemy, ustanowione przez Jezusa Chrystusa:
  - chrzest w wieku świadomym poprzez zanurzenie w wodzie, jako wyraz wiary;
  - Wieczerzę Pańską - Komunię - pod postacią chleba i wina.

  Kościół Zborów Chrystusowych stanowi kontynuację wspólnoty religijnej występującej w Polsce od roku 1921 pod nazwami: Kościół Chrystusowy, Zjednoczenie Kościołów Chrystusowych, Zjednoczony Kościół Ewangeliczny (ugrupowanie Kościoła Chrystusowego).

  Powyższy tekst jest preambułą Statutu Kościoła, zatwierdzonego w marcu 1995 r.

  luty 2003
 • «« | « | 1 | » | »»

  aktualna ocena |   |
  głosujących |   |
  Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

  Reklama

  Reklama

  Reklama