Kościół Ewangelicznych Chrześcijan

Większość tzw. protestanckich Kościołów powstała w Europie Zachodniej lub w Stanach Zjednoczonych. Kościół Ewangelicznych Chrześcijan jest wyjątkiem. Dotarł na ziemie polskie w wyniku przebudzenia duchowego w Rosji na przełomie XVIII i XIX w.

Doktryna Kościoła jest podobna do Kościoła Zborów Chrystusowych i innych denominacji, które do 1988 r. wchodziły w skład Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego.
Kościół Ewangelicznych Chrześcijan składa się z autonomicznych zborów.

Władzą Kościoła jest Synod, zbierający się raz na pięć lat. Synod powołuje Radę Kościoła, której zadaniem jest służba duszpasterska i administracyjna w Kościele jako całości. Oto obecny skład Rady: Henryk Karzełek (prezbiter naczelny), Tadeusz Tołwiński (zastępca prezbitera naczelnego), Leon Dziadkowiec (sekretarz), Sławomir Rutkowski (skarbnik), Daniel Cichocki, Henryk Dedo, Daniel Krystoń.

Nad całością pracy Kościoła czuwa zgromadzenie wszystkich pastorów, którzy w celu omówienia spraw bieżących gromadzą się dwa razy w roku. Środkami wykorzystywanymi w służbie kościelnej są również agendy. Służą one celom wydawniczym i ewangelizacyjnym. W społeczności K.E.Ch. działają następujące organizacje:
- Centrum Chrześcijańskie "Arka";
- Chrześcijańska Misja "Nadzieja dla Wszystkich";
- Komitet Młodzieżowy;
- Komitet Pracy Wśród Dzieci;
- Komitet Pracy Wśród Niewiast;
- Ogólnopolski Komitet Misyjny;
- Seminarium Biblijne;
- Wydawnictwo "Legatio";
- Wydawnictwo "Misja Ewangeliczna".

W skład Kościoła wchodzi prawie 60 lokalnych społeczności (zbory, placówki, stacje misyjne). Liczy około 2 tysiące wiernych.
Kościół Ewangelicznych Chrześcijan wydaje periodyk "Głos Ewangeliczny" oraz współpracuje z Programem Radiowym "Głos Ewangelii".

Kościół jest członkiem Międzynarodowej Federacji Wolnych Kościołów Ewangelicznych, liczącej prawie dwa miliony członków.
 
«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama