Trudny ekumenizm

 • Najważniejszy jest Bóg
  Alina Świeży-Sobel

  Podczas zorganizowanej w Bielsku-Białej w lutym konferencji diecezjalnych duszpasterzy rodzin przekonywali o tym Łucja i Janusz Sznyrowie z Międzyrzecza. Dowodziło tego świadectwo, jakie złożyli ci małżonkowie. Ona – katoliczka, on – ewangelik po 24 latach małżeństwa zgodnie twierdzili: „Nie czujemy się jakąś wyjątkową parą. Chyba jedynie pod tym względem, że czujemy na sobie łaskę Bożej opieki…”.  Dla przypomnienia: Ekumeniczny Wielki Post

 • Gasi namiętności. Post według prawosławia
  Kościół stale uczy Chrześcijan prowadzenia umiarkowanego trybu życia, szczególnie wskazując na dni i okresy obowiązkowej wstrzemięźliwości – posty. Post wynika z głębokiej czci do Boga oraz posłuszeństwa Jego świętej woli. Chrystus wskazując nam okres postu próbuje ukazać jego wzniosły cel. Po pierwsze – dla zbawczego uczestnictwa w Jego życiu, mękach, śmierci i chwale, po drugie – dla wyzwolenia z grzechu i jedności z Bogiem. Jedynie poprzez post - szczególnie post ścisły – człowiek może dokonać w sobie zmian i udoskonalić siebie duchowo.


 • Okres Pasyjny. Nie tylko o poście u luteran.
  Czas pasyjny to okres, w którym rozmyślamy nad męką Pańską. Przygotowujemy się na przeżywanie, po raz kolejny, historii Bożego dzieła odkupienia człowieka na krzyżu Golgoty. Idąc do Jerozolimy, jak nas do tego zachęca Słowo Boże, chcemy towarzyszyć Jezusowi do samego krzyża.


  Ikona za stroną www.orthodoxworld.ru

  Wydarzenia

 • Święty Andrzej wraca na Wschód

  Stolica Apostolska oficjalnie przekazała relikwie św. Andrzeja Greckiemu Kościołowi Prawosławnemu. Święty dar kard. Roger Etchegaray wręczył bp. Agathangelosowi, przedstawicielowi arcybiskupa Aten, Christodulosa, który z grupą 31 prawosławnych księży i seminarzystów przebywał w Rzymie od 24 do 28 lutego 2006 roku.

  Relikwie św. Andrzeja, wielkiego patrona Cerkwi prawosławnej, wywieźli z Konstantynopola uczestnicy IV wyprawy krzyżowej. W 1208 r. dotarły one do Amalfi. Umieszczono je w krypcie miejscowej katedry. Teraz cząstka wielkiej świętości prawosławia wraca na Wschód. W ateńskiej cerkwi pw. męczennicy św. Barbary będą jej oddawać cześć wierni prawosławni.
  Więcej:.


 • Świat się zmieni! Dzięki Bogu

  Sarę Newland-Martin rodzice porzucili zaraz po urodzeniu. Nie chcieli jej wychowywać, bo miała zniekształcone nogi. Znaleźli ją dwaj lekarze. Próbowali leczyć dziewczynkę, okazało się jednak, że obie nogi trzeba amputować. Sara trafiła do przytułku dla dzieci niepełnosprawnych. Inne dzieci czasem odwiedzali rodzice czy bliscy, a do Sary nikt nie przychodził. Była bardzo samotna, odrzucona, nikomu niepotrzebna. (...)

  Sara Newland-Martin opowiedziała swoją historię uczestnikom 9. Zgromadzenia Ogólnego Światowej Rady Kościołów w Porto Alegre. Żeby pokazać, jak Bóg może swoją łaską przemienić ludzkie życie. Zgromadzenie obradowało od 14 do 24 lutego właśnie pod hasłem: „Boże, w swojej łasce przemień świat”. Uczestniczyło w nim 700 reprezentantów i ok. 3 tys. delegatów 340 Wspólnot protestanckich, anglikańskich, prawosławnych i starokatolickich.


 • Pewność wiary i odwaga
  Z arcybiskupem Jeremiaszem, przewodniczącym delegacji Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego na 9. Zgromadzeniu Ogólnym Światowej Rady Kościołów w Porto Alegre, zwierzchnikiem diecezji wrocławsko- szczecińskiej, rozmawiają Anna Siegień i Andrzej Karpowicz.


 • Światowa Rada Kościołów

  Światowa Rada Kościołów jest największą międzynarodową organizacją ekumeniczną, skupiającą Kościoły tradycji protestanckiej, anglikańskiej, prawosławnej, starokatolickiej oraz przedchalcedońskiej.

  Powstała w 1948 roku, podczas 1. Zgromadzenia Ogólnego, które odbyło się w Amsterdamie. Uczestniczyło w nim 350 delegatów ze 147 Kościołów chrześcijańskich z 44 państw, głównie tradycji protestanckiej. Właśnie te Kościoły utworzyły ŚRK. Powołanie Rady było możliwe dzięki licznym kontaktom ekumenicznym, które różne Kościoły niekatolickie utrzymywały od początku XX wieku.

 • «« | « | 1 | » | »»

  aktualna ocena |   |
  głosujących |   |
  Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |