Ekumenizm w praktyce

To warto od czasu do czasu przypomnieć. Jak to jest z chrztem u ewangelików? Czy mogę przyjmować komunię u prawosławnych?

Dialog ekumeniczny prowadzony jest już od wielu lat. Sporo w tym czasie osiągnięto. Zmieniło się także nasze widzenie innych Kościołów i wspólnot chrześcijańskich. Coraz częściej widzimy, że droga ku jedności nie prowadzi przez przekonywanie do swoich racji, ale wspólne zgłębianie dzielących nas zagadnień, by wspólnie czynić je bardziej Chrystusowymi.

Doświadczenia ekumenizmu przyniosły już pewne rozwiązania praktyczne. Dotyczą one także tak ważnych dziedzin jak wspólna modlitwa i przyjmowanie sakramentów. Sprawy te rodzą wiele pytań. Czasem nieznajomość pewnych zasad prowadzi do nieporozumień i religijnego indyferentyzmu. Dlatego warto przedstawić niektóre aspekty wzajemnych relacji między Kościołem katolickim a pozostałymi Kościołami chrześcijańskimi.

Fundamentem naszego usynowienia przez krew Syna jest chrzest. Sam Jezus Chrystus polecił nam go sprawować dla odpuszczenia grzechów. Czy chrzest udzielony w Kościele innym niż katolicki jest ważny? Czy ktoś, kto zmienia wyznanie, musi być ponownie ochrzczony? Czy niekatolik może zostać chrzestnym katolika? Na to i inne pytania odpowiedź znaleźć można czytając stosowne fragmenty Dyrektorium Ekumenicznego oraz podpisaną przez najważniejsze Kościoły chrześcijańskie w Polsce deklarację „Sakrament chrztu znakiem jedności. Deklaracja Kościołów w Polsce na progu trzeciego tysiąclecia”

Chrzest jest pierwszym i podstawowym sakramentem. Można go przyjąć tylko raz. Nie wyczerpuje jednak bogactwa znaków Bożej łaski w Kościele. Istnieją sakramenty, przyjmowane częściej, które pomagają wierzącemu w jego chrześcijańskim życiu. Kiedy i po jakimi warunkami z katolickiej perspektywy możliwe jest udzielenie ich członkowi innego Kościoła? Na to pytanie odpowiedź znaleźć można czytając dwa artykuły autorstwa o. Zdzisława Kijasa OFMConv:

 • Czy wierni z innych Kościołów mogą przyjmować sakramenty w Kościele katolickim?
 • Czy katolik może uczestniczyć w sakramentach sprawowanych w innych Kościołach chrześcijańskich?

  Chrześcijańskie życie, to także modlitwa. Kiedy wspólna modlitwa przedstawicieli różnych wyznań jest wskazana? Na co należy zwrócić uwagę, by nie stała się ona zarzewiem nowych nieporozumień? Na to pytanie odpowiedź można znaleźć czytając kolejny artykuł o. Zdzisława Kijasa:

 • Czy katolik może uczestniczyć w nabożeństwach innych Kościołów?

  Warto też zajrzeć, co o tych sprawach napisano w Dyrektorium Ekumenicznym • «« | « | 1 | » | »»

  aktualna ocena |   |
  głosujących |   |
  Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

  Reklama

  Reklama

  Reklama