Ks. Bolen o dialogu katolicko-anglikańskim

Dobiegający końca Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan (25 stycznia 2007) stał się okazją dla dokonania bilansu relacji Kościoła katolickiego z największymi wspólnotami chrześcijańskimi. Główne wydarzenia dialogu katolicko-anglikańskiego przypomina w wywiadzie dla Radia Watykańskiego ks. Donald Bolen.

W Papieskiej Radzie do spraw Popierania Jedności Chrześcijan zajmuje się on relacjami ze Wspólnotą Anglikańską.

Ks. D. Bolen: Po raz pierwszy Arcybiskup Canterbury, Rowan Williams oficjalnie odwiedził Papieża Benedykta XVI. Miało to miejsce 23 listopada 2006 roku, podczas jego pięciodniowej wizyty w Rzymie. Pomimo bardzo złożonej obecnie sytuacji w obrębie Wspólnoty Anglikańskiej wizyta ta była bardzo owocna. Pomógł w tym fakt, że zarówno Ojciec Święty, jak i Arcybiskup Canterbury są wybitnymi teologami. Odbyła się wspólna rozmowa oraz południowa modlitwa godzin. Podpisano wspólną deklarację, w której wyrażono wdzięczność za wszelkie dobro wynikające z wieloletniego dialogu. Wezwano do wspólnego świadectwa wierze oraz ściślejszej współpracy w wielu dziedzinach.

RV: Czy istnieją nadal nadzieje na dobre efekty dialogu?

Ks. D. Bolen: Jednym z dobrodziejstw tego dialogu jest zdolność do bardzo otwartego, a równocześnie przyjaznego mówienia o wyzwaniach dotyczących naszych relacji ekumenicznych. Niedawne wydarzenia w obrębie Kościoła episkopalnego w Stanach Zjednoczonych oraz jednej z anglikańskich diecezji w Kanadzie dotyczące prawa błogosławienia par homoseksualnych oraz ordynacji biskupiej kapłana żyjącego w związku z osobą tej samej płci nabrały szerokiego rozgłosu. We wspólnej deklaracji Benedykt XVI i Arcybiskup Canterbury wskazali, że wydarzenia te dzielą anglikanów i stanowią poważną przeszkodę dla rozwoju ekumenizmu. Niedawna wizyta potwierdziła, że nasz dialog może i powinien trwać nadal. Rzeczywiście, jak to już wcześniej powiedział kard. Kasper, właśnie, kiedy nowe trudności grożą nam oddzieleniem jednych od drugich, dialog staje się jeszcze ważniejszy.

RV: Powiedzmy nieco więcej o tych podziałach...

Ks. D. Bolen: Warto zauważyć, że Wspólnota Anglikańska jako całość nadal stoi na stanowisku tradycyjnego nauczania chrześcijańskiego o małżeństwie i rodzinie. Napięcie w dwóch prowincjach anglikańskich przyciąga znaczną uwagę mediów świeckich a niekiedy także kościelnych. Mniej się natomiast mówi o wprowadzonych przez anglikanów działaniach na rzecz pojednania. Pod koniec lutego będzie miało miejsce ważne spotkanie wszystkich prymasów Wspólnoty Anglikańskiej. Z całą pewnością będzie na nim mowa o aktualnych napięciach. Nikt nie wie, czy i jak uda się je rozładować. Z ekumenicznego punktu widzenia zajmujemy stanowisko wyczekujące, modląc się zarazem, aby Wspólnota Anglikańska zdołała zachować jedność, i aby jako jeden organizm mogła dochować wierności długiej tradycji Kościoła w sprawach stanowiących aktualnie kontrowersje. Z drugiej strony nie tylko wyczekujemy. Świat potrzebuje naszej wspólnej odpowiedzi, jak to wskazali Ojciec Święty i Arcybiskup Canterbury.

RV: Czy podjęto jakieś inicjatywy po spotkaniu Papieża i Prymasa Wspólnoty Anglikańskiej?

Ks. D. Bolen: Podczas niedawnej wizyty abp Williamsa podjęto szereg decyzji odnośnie do naszych komisji dialogu. Międzynarodowa Komisja do spraw Dialogu Teologicznego (ARCIC) niedawno zakończyła drugą fazę prac, publikując uzgodniony komunikat o roli Maryi w nauczaniu i życiu Kościoła. W najbliższych miesiącach spotka się komisja przygotowawcza, aby uzgodnić tematykę trzeciej fazy dialogu. Po drugie – w najbliższych tygodniach opublikuje swój komunikat druga instancja - Międzynarodowa Komisja Anglikańsko- Rzymskokatolicka do spraw Jedności i Misji (IARCCUM). Składa się ona zasadniczo z biskupów. Gremium to przygotowało dokument podsumowujący podstawowe wnioski Komisji do spraw dialogu teologicznego, wypracowane w minionych 35 latach. Są tam konkretne propozycje jak współdziałać w dziedzinie misji i świadectwa. Tekst zostanie opublikowany jako przedmiot studium i dyskusji naszych Kościołów. Istnieje nadzieja, że będzie on konstruktywnym narzędziem pomagającym ukazać na ile anglikanie i katolicy wyznają wspólną wiarę.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie...