Organizacja parafii

W Polsce istnieje zaledwie 9 parafii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego: Bełchatów, Katowice, Kleszczów, Łódź, Pstrążna, Strzelin, Warszawa, Zelów i Żychlin.

System organizacji kościoła na terenie parafii jest odwzorowaniem systemu organizacyjnego obowiązującego w Polsce. Najwyższą władzą w parafii jest Ogólne Zgromadzenie Członków Zboru. Przewodniczącym Ogólnego Zgromadzenia nie może być duchowny. Jest on tylko uczestnikiem z prawem głosu. Na Ogólnym Zgromadzeniu prawo głosu (czynne prawo wyborcze) przysługuje parafianom konfirmowanym (tym, którzy wyznali, że chcą być członkami tego kościoła), pełnoletnim, opłacającym składki. Możliwość bycia wybieranym (bierne prawo wyborcze) przez gremium Ogólnego Zgromadzenia Członków Zboru przysługuje konfirmowanym, opłacającym składki, 21-letnim członkom kościoła.
Ogólne Zgromadzenie Członków Zboru wybiera Kolegium Kościelne, czyli Starszych Zboru (inaczej Prezbiterów) na 3–letnią kadencję. Prezesem Kolegium jest osoba świecka. Wiceprezesem Kolegium jest z urzędu duchowny (proboszcz lub administrator w parafii). Zbór wybiera także Komisję Rewizyjną, która wobec Ogólnego Zgromadzenia składa sprawozdanie z działalności Kolegium. Komisja Rewizyjna kontroluje m.in. finanse parafialne.

za stroną Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce

styczeń 2003
«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama