Duchowni

Ordynacja duchownych w parafiach jest dożywotnia. Synod może pozbawić ordynacji, może też pozbawić prawa pełnienia urzędu. Niektóre funkcje duchownych są wybieralne, np. administrator parafii jest mianowany przez Konsystorz na trzy lata kadencji, proboszcz jest wybierany przez parafian na Ogólnym Zgromadzeniu Członków Zboru na 10-letnią kadencję.

Duchowni   Biskup Kościoła, ks. Marek Izdebski Duchowny może być odwołany przez Ogólne Zgromadzenie w czasie pełnienia kadencji. Może być też wybrany ponownie na urząd po upływie kadencji. Biskup jest wybierany przez Synod na 10-letnią kadencję. Nie jest on nikim "wyższym" od innych duchownych ale "pierwszym z równych". Biskup jest wybrany do pełnienia roli reprezentanta kościoła. Pełni on z urzędu funkcję wiceprezesa Konsystorza i wiceprezesa Synodu.
W organach organizacyjnych kościoła ewangelicko – reformowanego obowiązuje zasada przyznawania ważniejszych, pierwszoplanowych funkcji osobom świeckim, natomiast drugoplanowych – osobom duchownym. Stąd funkcje prezesów różnych organów organizacyjnych obejmują osoby świeckie, wiceprezesów zaś osoby duchowne (np. z urzędu proboszcz lub administrator). Zasada ta obowiązuje ze względu na podkreślenie faktu, że kościół stanowią przede wszystkim ludzie, wyznawcy, wierni, a nie duchowni. Generalnie nie istnieje tu wyodrębniony stan duchowny. Duchowni są jednymi ze zboru (ogółu wiernych).

Do bycia duchownym w Kościele ewangelicko – reformowanym niezbędne są:
1. powołanie
2. studia teologiczne i zdanie egzaminów konsystorskich (teologiczno – prawnych)

Duchowni   Biskup senior, ks. Zdzisław Tranda Droga duchownego do objęcia funkcji proboszcza w parafii obejmuje:
1. staż po studiach
2. ordynację, czyli wprowadzenie w urząd
3. minimum 2-letni okres wikariatu po zdaniu pierwszego egzaminu konsystorskiego o charakterze teologiczno – prawnym, obejmującego napisanie pracy i jej obronę
4. zdanie drugiego egzaminu konsystorskiego
Po przebyciu tej drogi duchowny może zostać wybrany przez zbór proboszczem na 10 lat lub mianowany przez Konsystorz na 3-letnią kadencję administratora w Zborze.

Duchowni Kościoła
Ks. biskup Marek Izdebski
Ks. wikariusz Krzysztof Góral
Ks. administrator Michał Jabłoński
Ks. radca Mirosław Jelinek
Ks. administrator Tadeusz Jelinek
Ks. proboszcz Semko Koroza
Ks. notariusz Roman Lipiński
Ks. proboszcz Lech Tranda
Ks. biskup senior Zdzisław Tranda
  
«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama