Tematy Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

opracowane we współpracy Komisji Wiara i Ustrój Rady Ekumenicznej Kościołów i Papieskiego Sekretariatu do spraw Jedności Chrześcijan od 1968 r.:

1968 „Ku chwale Jego majestatu” (Ef 1,14)
1969 „Powołani zostaliście do wolności” (Gal 5,13)
1970 „Jesteśmy współpracownikami Boga” (l Kor 3,9)
1971 „[...] i dar jedności w Duchu Świętym” (2 Kor 13,13)
1972 „Przykazanie nowe daję wam” (J 13,34)
1973 „Panie, naucz nas modlić się” (Łk 11,1)
1974 „Niechaj wszelki język wyznaje, że Jezus Chrystus jest Panem”
1975 „To jest wolą Ojca, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie” (Ef 1,10)
1976 „Jesteśmy powołani do stawania się podobnymi Jemu” (l J 3,2)
1977 „Nadzieja zawieść nie może” (Rz 5,1-5)
1978 „Nie jesteście już obcymi” (Ef 2,13-22)
1979 „Służcie sobie wzajemnie ku chwale Bożej” (l P 4,7-11)
1980 „Przyjdź Królestwo Twoje” (Mt 6,10)
1981 „Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch” (l Kor 12,3b-13)
1982 „Niech wszyscy znajdą swój dom w Tobie, o Panie” (Ps 84)
1983 „Jezus Chrystus Życiem świata” (l J 1,1-4)
1984 „Powołani do jedności przez Krzyż naszego Pana” (l Kor 2,2; Koi 1,20)
1985 „Ze śmierci do życia z Chrystusem” (Ef 2,4. 7)
1986 „Będziecie moimi świadkami” (Dz 1,6. 8)
1987 „Zjednoczeni w Chrystusie jesteśmy nowym stworzeniem” (2 Kor 5, 17-6,4a)
1988 „Miłość Boga usuwa lęk” (l J 4,18)
1989 „Budować wspólnotę: jedno Ciało w Chrystusie” (Rz 12,5-6a)
1990 „Aby wszyscy byli jedno [...] aby świat uwierzył” (J 17)
1991 „Chwalcie Boga wszystkie narody” (Ps 117; Rz 15,5-13)
1992 „Ja jestem z wami [...] idźcie więc” (Mt 28,16-20)
1993 „Zanieść owoce Ducha Świętego dla Jedności Chrześcijan” (Gal 5,22-23)
1994 „W Domu Boga: wezwani jednego serca i jednego ducha” (Dz 4,3-35)
1995 ,Koinonia: Komunia w Bogu i między sobą” (J 15,1-17)
1996 „Słuchajcie, stoję u drzwi i kołaczę” (Ap 3,14-22)
1997 „W imię Chrystusa [...] pojednajcie się z Bogiem” (2 Kor 5,20)
1998 „Duch Święty wspiera nas w słabości naszej” (Rz 8,14-27)
1999 „Bóg zamieszka wraz z nimi i będą oni Jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi” (Ap 2 1, 3)
2000 „Niech będzie błogosławiony Bóg, który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem w Chrystusie” (Ef 1,3)
2001 „Ja jestem Drogą i Prawdą, i Życiem” (J 14,6)
2002 „U Ciebie jest źródło życia” (Ps 36,10)
2003 „Ten skarb przechowujemy w glinianych naczyniach” (2 Kor 4,7)
2004 „Mój pokój wam daję” (J 14,27)
2005 „Chrystus jedynym fundamentem Kościoła” (1 Kor 3, 1-23)
2006 „Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20)
2007 „Nawet głuchym przywraca słuch i niemym mowę.” (Mk 7,37)
2008 „Nieustannie się módlce” (1 Tes 5,17)

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama