„Quo vadis Europo?”

Nabożeństwo ekumeniczne w cerkwi prawosławnej pw. Świętego Ducha w Białymstoku, odbyło się w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 19.01.2010 r.

Trójgłosem ekumenicznym na temat: „Quo vadis Europo?” rozpoczął się w Archidiecezji Białostockiej Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Spotkanie prowadzone przez ks. dra Radosława Kimszę odbyło się 18.01.2010 r. w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku.

Jako pierwszy głos zabrał ks. dr Marek Ławreszuk, kapłan Kościoła Prawosławnego. W swoim wystąpieniu podkreślił chrześcijańskie korzenie Europy i wskazał na aspekt antropologiczny, który powinien stać się jej fundamentem.

Zaraz po nim swój referat wygłosił pan Jerzy Sojka, teolog Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego. Odwołując się do etycznej wizji Marcina Lutra zwrócił uwagę na znaczącą rolę świadectwa w przekazie chrześcijańskich wartości.

Kolejnym prelegentem był Mateusz Wichary, pastor Kościoła Chrześcijan Baptystów, który na kanwie słów św. Pawła: „co człowiek sieje to i żąć będzie” (Ga 6,8), podkreślił odpowiedzialność każdego chrześcijanina za moralny kształt współczesnej Europy.

Głosem zamykającym było wystąpienie pana marszałka Marka Jurka, reprezentanta Kościoła Rzymskokatolickiego. Opierając się na konkretnych wydarzeniach ze świata polityki, zaznaczył jak ważna jest obrona prawa do życia w tworzeniu właściwej tożsamości Europy.

Ekumeniczne spotkanie zakończyły nieszpory, które poprowadził ks. infułat Zygmunt Lewicki. Kazanie wygłosił Marcin Górnicki pastor Kościoła Chrześcijan Baptystów. Przywołując hasło tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, powiedział, że aby być wiarygodnym świadkiem Chrystusa należy najpierw samemu uwierzyć w Jego Zmartwychwstanie i osobiście doświadczyć opamiętania i odpuszczenia grzechów.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama