Życzenia od prezydenta Światowej Federacji Luterańskiej

Na słowach anioła z Ewangelii św. Łukasza „Nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego ludu: dzisiaj w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan” (2, 10-11) oparł swe życzenia bożonarodzeniowe Prezydent Światowej Federacji Luterańskiej.

Abp Filibus Musa wskazał, że strach wywołuje traumy, nieporozumienia, przesądy oraz wykluczenie innych. Utrudnia otwarcie na drugiego, gościnność oraz tolerancję. Budzi wątpliwości oraz sprawia, że osoby i wspólnoty tracą pozytywne postrzeganie rzeczywistości.

Arcybiskup luterański powołał się na do doświadczenia swojego kraju, Nigerii, gdzie w wielu regionach wspólnoty są bardzo podzielone zarówno pod względem religijnym jak i etnicznym. Wynika to przede wszystkim z faktu, że jeden boi się drugiego. Kraj doświadcza dramatycznej sytuacji ze względu na brak stabilności, przemoc oraz niewydolność ekonomiczną. Kryzys związany z uchodźcami trwa już piąty rok. Pogłębia się coraz bardziej i grozi prawdziwą tragedia humanitarną. Zdaniem Wysokiego Komisarza ONZ 1 mln. 700 tys. nigeryjczyków zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów.

Luterański duchowny podkreślił, że należy koniecznie przezwyciężyć strach w relacjach z innymi, aby móc doświadczyć pokoju ducha. Nie można pozwolić, aby strach rozerwał pokojowe współistnienie w świecie, w którym odległości geograficzne przestały dzielić. Otwartość, w stosunku do tych, których uważamy za obcych, ponieważ pochodzą z innych miejsc, religii i kultur będzie wiarygodna jeśli rozwiejemy nasze obawy i lęki.

Prezydent Światowej Federacji Luterańskiej zaznaczył, że Dobra Nowina może być przyjęta tylko wtedy, gdy strach zostanie zneutralizowany. To ona powinna inspirować do bycia bardziej zaangażowanymi w służbę ludzkości. Nie wolno dać ogarnąć się strachowi i odważnie stawić czoła strukturom i systemom, które nie pozwalają na godne życie. Potrzeb więc codziennego zaangażowania w budowanie autentycznej sprawiedliwości, prawdziwego pokoju oraz pełnej tolerancji.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama