W. Brytania: Rozłam wśród anglikanów

Starania dwóch najwyższych rangą hierarchów Kościoła anglikańskiego o przyjęcie kompromisowego stanowiska w kontrowersyjnej kwestii wyświęcania kobiet na biskupów skończyły się niepowodzeniem.

Obradujący w Yorku Synod Generalny Kościoła Anglii nie przyjął w niedzielę poprawki arcybiskupa Canterbury Rowana Williamsa i arcybiskupa Yorku Johna Sentamu, mającej na celu stworzenie systemu umożliwiającego przeciwnikom dostępu kobiet do godności biskupiej pozostanie we wspólnocie anglikańskiej w zgodzie z ich sumieniem.

Poprawka, dająca możliwość wyłączenia się spod władzy duchownej kobiet-biskupów anglikanom mającym w tej kwestii doktrynalne obiekcje, została przyjęta przez laikat i biskupów, ale odrzucona przez kler, co oznacza, że nie wejdzie w życie.

Synod Generalny Kościoła Anglii (anglikańskiego) składa się z 484 członków podzielonych na trzy zgromadzenia: laikatu, biskupów i kleru. Każdy wniosek musi być przyjęty przez wszystkie trzy zgromadzenia.

Na mocy poprawki kobiety-biskupi posiadałyby pełnię władzy biskupiej w swych diecezjach, ale musiałyby powstrzymywać się od wykonywania niektórych funkcji w parafiach, które nie chcą kobiet na tym stanowisku. W takich diecezjach działałby tzw. "biskup uzupełniający", będący mężczyzną.

Poprawka arcybiskupów została odrzucona stosunkiem głosów 90:85 przy pięciu wstrzymujących się. Przeciwnicy jej przyjęcia argumentowali, że doprowadzi do utworzenia "kościoła w kościele" i zbędnej dwutorowości władzy kościelnej.

Synod odrzucił też alternatywne rozwiązanie przewidujące, że dla anglikanów przeciwnych wyświęcaniu kobiet na biskupów zostałyby utworzone trzy nowe diecezje. Kobiety nie miałyby w nich dostępu do godności biskupiej, a pracujący w nich biskupi-mężczyźni nie uczestniczyliby w ceremonii wyświęcania kobiet.

W ubiegłym roku Benedykt XVI ogłosił, że przyjmie anglikanów przeciwnych odejściu od tradycyjnej doktryny wiary do grona katolików, z zachowaniem przez nich odrębnego obrządku.

Kobiety wyświęcane są na księży w Kościele anglikańskim od 1994 roku, ale zrównanie ich w prawie dostępu do godności biskupich budzi duże kontrowersje i ze względu na konieczność wprowadzenia zmian w prawie - nawet przy założeniu, że zostanie zaaprobowane przez Synod - nie wchodzi w grę przed 2014 rokiem

Synod wznawia obrady w poniedziałek, a zakończy się we wtorek.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama