Kościoły apelują o powszechne rozbrojenie

W związku z przypadającą 6 sierpnia rocznicą zrzucenia bomby atomowej na Hiroszimę przedstawiciele Kościołów Austrii zaapelowali o powszechne rozbrojenie i aktywną politykę pokojową.

"Co roku dzień 6 sierpnia przypomina, że zagrożenie atomowe jest ciągle możliwe", napisał kard. Christoph Schönborn w liście do inicjatorów i uczestników okolicznościowego zgromadzenia „pamięci Hiroszimy“, które odbędzie się dziś wieczorem w Wiedniu. W tym kontekście arcybiskup Wiednia zachęcił do wspierania wszelkich wysiłków „mających na celu powszechne rozbrojenie oraz wskazujących na niewyobrażalne zagrożenia dla przyszłości nas wszystkich“.

"Powtórzenie tego przerażającego i tragicznego w skutkach czynu, czy też grożenie nim w jakimkolwiek miejscu świata nie może mieć absolutnie żadnego usprawiedliwienia“, napisał w swoim przesłaniu do uczestników zgromadzenia biskup Linzu, Ludwig Schwarz. „Jeśli naprawdę chcemy się nazywać ludźmi cywilizowanymi, to już dziś musimy podjąć rozwiązywanie konfliktów nie odwołując się do przemocy zy też nią strasząc“, zaapelował biskup Linzu.

Z kolei biskup Innsbrucku, Manfred Scheuer, będący przewodniczącym austriackiej gałęzi pokojowego ruchu Pax Christi zwrócił uwagę na „szaleństwo wyścigu zbrojeń“, a także na ożywienie technologii atomowej, która „rzekomo ma służyć jedynie dla celów pokojowych“. „Przykład Iranu pokazuje, że nie można zagwarantować wyłącznie pokojowego wykorzystania tej najbardziej agresywnej z technik, jakimi dysponuje człowiek“ , stwierdził biskup Scheuer.

Również inni biskupi katoliccy Austrii w swoich listach podkreślali, że zaangażowanie na rzecz pokoju jest „nieustanną misją ludzi dobrej woli“ i wezwali do potępienia zbrojeń, zwłaszcza atomowych.

Zdaniem prawosławnego metropolity Austrii, Michaela Staikosa, świat dzisiejszy stanął ponownie w obliczu groźby katastrofy atomowej „wywołanej przez różne czynniki polityczne i gospodarcze“. Wtóruje mu luterański biskup Michael Bünker stwierdzając, że „aby temu przeciwdziałać i zmierzać do całkowitego rozbrojenia, potrzebne są naciski Kościołów i organizacji obywatelskich na polityków“

Natomiast zwierzchnik Kościoła reformowanego Austrii podkreślił, że „ten, kto sądzi, iż może się modlić do Boga a jednocześnie uważa, że musi na różne sposoby wspierać broń atomową, dopuszcza się bluźnierstwa względem Boga“. Jego zdaniem, politycy chrześcijańscy, którzy godzą się z bronią masowej zagłady, a nawet uważają, że jest ona potrzebna jako środek odstraszający, szydzą z ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa, który przyszedł, aby świat zbawić, a nie zniszczyć.

Co roku 6 sierpnia na wiedeńskim placu przed katedrą św. Szczepana działacze pokojowi organizują wieczór poświęcony tematyce broni atomowej. Podczas tego spotkania są odczytywane listy biskupów. Wieczór pamięci ofiar pierwszych nalotów bombowych w Japonii kończy marsz z lampionami ulicami centrum Wiednia.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama