Wielki mufti z wizytą w Światowej Radzie Kościołów

Sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów (WCC) ks. Dr Olav Fykse Tveit przyjął dziś wielkiego egipskiego Muftiego Shawki Ibrahima Abdela-Karima w Centrum Ekumenicznym w Genewie w Szwajcarii.

Tematem spotkania były promowanie pokojowych stosunków między różnymi społecznościami, wolność religijna, równość obywatelska oraz kluczowe aspekty budowania pokoju i dialogu między-religijnego, ze szczególną uwagą na wspólne zwalczanie ekstremizmu religijnego prowadzącego do przemocy w różnych częściach świata.

Mufti Abdel-Karim, profesor islamskiego prawa, wskazał na wspólne korzenie i doświadczenia zarówno muzułmanów, jak i chrześcijan żyjących razem od stuleci w Egipcie. W jego ocenie, powinny być one podstawą konstruktywnego zaangażowania obu stron w promowanie pokoju.

W ocenie muzułmańskiego duchownego „sojusze między chrześcijanami a muzułmanami są nie tylko możliwe, ale już istnieją pośród zwykłych ludzi w ich codziennym życiu. Takie wartości jak uczciwość, zaufanie i szacunek są wspólne zarówno dla chrześcijan, jak i muzułmanów”.

Sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów potwierdził znaczenie wspólnej wizji pokojowych relacji. „Wraz z naszymi muzułmańskimi partnerami zastanawiamy się, co to znaczy być chrześcijaninem lub muzułmaninem w dzisiejszym świecie, mając do czynienia z podziałami, które są postrzegane jako napięcia między nami”.

Tveit dodał, że ważna jest też odpowiednia edukacja religijna. „Obie nasze religie są religiami Pisma, w których święta księga, czy to Koran, czy Biblia, odgrywa bardzo znaczącą rolę”, powiedział, zwracając uwagę, że brak odpowiedniej edukacji grozi „potencjalnym niewłaściwym użyciem świętych tekstów".

Pastor dodał, że religia powinna dawać ludziom nadzieję. A wierni są odpowiedzialno za to jak wykorzystują Pismo Święte w dzieleniu się Jego Słowem "z dzisiejszymi ludźmi, którzy potrzebują nadziei na jutro”.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama