Faktyczna siła Kościoła

"To wiara, zwłaszcza ludzi prostych jest prawdziwym fundamentem i prawdziwą mądrością a także prawdziwą siłą Kościoła" - powiedział papież w swej improwizowanej refleksji podczas porannej sesji plenarnej Zgromadzenia Specjalnego Synodu Biskupów dla Bliskiego Wschodu.

Ojciec Święty zawierzył prace tego gremium wstawiennictwu Matki Bożej. Przypomniał, iż przez Maryję Bóg zjednoczył się radykalnie z człowiekiem i pociągnął nas do siebie i obecnie jesteśmy w pełni uczestnikami jego relacji z Ojcem. Zaznaczył, że wraz z narodzeniem Chrystusa rozpoczyna się chwila podsumowania wszystkiego, a Matka Boża staje się Matką Kościoła, jest bowiem Matką Tego, który przyszedł by nas wszystkich zjednoczyć w swym zmartwychwstałym ciele.

Papież nawiązał do pierwszego rozdziału Ewangelii św. Łukasza, w którym mowa jest o zstąpieniu Ducha Świętego na Maryję, która w bólach zrodziła i dała nam Syna Bożego. "Ten sam ból odnajdujemy w tajemnicy krzyża, skierowanego ku zmartwychwstaniu i powszechności jedynego Ciała, którym jest Kościół" - powiedział.

Benedykt XVI odniósł się następnie do tekstu recytowanego podczas modlitwy liturgicznej psalmu 81(82). Można w nim dostrzec, w prorockiej wizji osłabienie i upadek bożków, tracących charakter transcendentny. Ten nowy kurs Izraela jest także przeobrażeniem świata i poznaniem prawdziwego Boga; upadek mocy rządzących ziemią. Jest to wszystko procesem bólu, który nigdy się nie kończy. Przechodzi od Chrystusowego krzyża i jest obecny nadal w rodzących się wspólnotach chrześcijańskich. Jest to proces przekształcenia, którego cenną są cierpienia świadków Chrystusa.

„Również dziś Pan Jezus powinien narodzić się w świecie, wraz z upadkiem bożków, z bólem i męczeństwem świadków, wbrew współczesnym bożkom: anonimowym kapitałom zniewalającym ludzi, przemocy dokonywanej w imię Boga, ideologiom, narkotykom i nowym stylom życia” - stwierdził Ojciec Święty. Zauważył, że owe bożki zagrożone naszym zachowaniem wstrząsają fundamentami zewnętrznymi, aby zachwiały się fundamenty wewnętrzne. "To wiara, zwłaszcza ludzi prostych jest prawdziwym fundamentem i prawdziwą mądrością a także prawdziwą siłą Kościoła" - zaznaczył Benedykt XVI.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama