W czasie pandemii niezbędna jest solidarność międzyreligijna

Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego i Światowa Rada Kościołów wydały wspólny dokument na temat pandemii koronawirusa.

Nosi on tytuł „Służąc zranionemu światu w solidarności międzyreligijnej: chrześcijańskie wezwanie do refleksji i działania podczas pandemii COVID-19”. Jego celem jest zachęcenie kościołów i organizacji chrześcijańskich do refleksji nad znaczeniem solidarności międzyreligijnej w świecie dotkniętym przez koronawirusa.

Dokument przedstawia uniwersalną wizję stosunków między religiami, która może stać się impulsem dla chrześcijan w świecie cierpiącym nie tylko z powodu pandemii, ale także trapionym przez wiele innych problemów. Publikacja została tak przygotowana, aby mogła zostać przyjęta również przez wyznawców innych religii na podstawie ich własnych tradycji.

Według autorów czas pandemii jest doskonałą okazją do odkrywania nowych form solidarności i przemyślenia świata po koronawirusie. Dokument, składający się z pięciu części, oferuje zbiór praktycznych zaleceń, w jaki sposób solidarność między religiami może zostać przełożona na konkretne działania i projekty. „Pandemia obnażyła kruchość naszego świata, pokazała nam, że nasze relacje muszą być pełne solidarności, otwarte na wyznawców innych religii i ludzi dobrej woli, obejmujące troskę o całą rodzinę ludzką” – powiedział przewodniczący Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego kard. Miguel Ángel Ayuso Guixot.

Zdaniem sekretarza generalnego Światowej Rady Kościołów dialog międzyreligijny jest obecnie kluczowy dla realizacji braterstwa na poziomie globalnym. „W obliczu pandemii rodzina ludzka stoi wspólnie w obliczu bezprecedensowego wezwania, ale także wielkiej szansy na uzdrowienie naszych relacji” – powiedział ks. Iona Sauca.

«« | « | 1 | » | »»