Kościół Ewangelicko-Luterański Synodu Missouri

Amerykański Kościół Ewangelicko – Luterański Synodu Missouri (Lutheran Church – Missouri Synod, skrót: LCMS) formalnie  założony został przez ks. pastora C. F. W. Walthera w dniu 26 kwietnia 1847 r. (w latach 1847-1850 Prezydent Kościoła) w stanie Illinois, w znanym mieście Chicago, w którym olbrzymi procent stanowią emigranci z Polski.

Kościół Ewangelicko-Luterański Synodu Missouri (LCMS) w Północnej Ameryce

Amerykański Kościół Ewangelicko – Luterański Synodu Missouri (Lutheran Church – Missouri Synod, skrót: LCMS) formalnie  założony został przez ks. pastora C. F. W. Walthera w dniu 26 kwietnia 1847 r. (w latach 1847-1850 Prezydent Kościoła) w stanie Illinois, w znanym mieście Chicago, w którym olbrzymi procent stanowią emigranci z Polski.

Członkowie Kościoła Synodu Missouri to też emigranci, ale emigranci z Niemiec, którzy po wprowadzeniu Unii Kościołów kalwińsko-luterskiej w dniu 31 X 1817 r. i oddzieleniu się części luteran od Kościoła Staropruskiej Unii oraz założeniu tam Kościoła Staroluterańskiego, prześladowani dla staroluterańskiej  wiary i luterańskiej tożsamości wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych.

Dziś Kościół ten posiada ok. 6100 parafii i liczy 2,417,997. Liberalni luteranie nazywają go Kościołem konserwatywnym, a my z naszego punktu widzenia nazwalibyśmy go Kościołem konfesyjnym, który jest niewątpliwie Kościołem o pobożności pietystycznej, ale nie ewangelikalnej, wiernym luterańskim księgom symbolicznym zawartym w Księdze Zgody (Księdze Konkordii) z roku 1580. Zbory tego Kościoła znajdują się we wszystkich stanach Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Po Kościele Ewangelicko – Luterańskim Ameryki [ELCA), Kościół Synodu Missouri jest drugim co do wielkości Kościołem Luterańskim, a ósmym co do wielkości z Kościołów Protestanckich Ameryki. Jego obecna siedziba znajduje  się w Saint Louis, w stanie Missouri. Nie należy do Światowej Federacji Luterańskiej, ale do  Międzynarodowej Rady Luterańskiej, do której należą wszystkie luterańskie Kościoły konfesyjne.

Administracyjnie Kościół dzieli się na 35 dystryktów („Diecezji”) na czele z Prezydentem Dystryktu („biskupem diecezjalnym”). Parafie mają wielką samodzielność (ustrój kongregacjonalistyczny). Na czele całego Kościoła stoi Prezydent Kościoła („Biskup Kościoła”). Od roku 2001  do roku 2010 Prezydentem Kościoła był ks. pastor Gerald B. Kieschnick,a od 11 września 2010 r. zwierzchnictwo nad Luterańskim Kościołem Synodu Missouri (LCMS)objął 48 letni ks. pastor Matthew C. Jest on 13 prezydentem Kościoła licząc od roku 1847.

Teologicznie Kościół ten nie różni się od naszych luterańskich Kościołów Europy. Natomiast różni się od liberalnych Kościołów luterańskich wiernością Pismu Świętemu i Księgom Wyznaniowym luteranizmu. Ich hasłem jest; „Boże Słowo i nauka Lutra nigdy nie przeminą”.   Uważają, jak inne Kościoły protestanckie, że Pismo Święte natchnione jest Duchem Świętym werbalnie tzn., że każde Słowo Biblii    pochodzi z natchnienia Ducha Świętego (inspiracja werbalna). Taka była też oficjalna nauka Kościoła Rzymsko – Katolickiego i ks. dr. Marcina Lutra. Tak uznający wykluczają występowanie w tekstach biblijnych jakichkolwiek błędów. Z tego też powodu Kościół Synodu Missouri „odrzuca postulaty wysuwane przez współczesne modernistyczno-liberalne szkoły interpretacyjne”. Kościół ten, jak wszystkie luterańskie Kościoły mocno akcentuje swój luterański chrystocentryzm w soteriologii (nauka o zbawieniu), oraz luterańską „teologię krzyża”

Do Sakramentu Ołtarza w Kościele Luterańskim Synodu Missouri przystąpić może wyłącznie osoba będąca jego wyznawcą, bądź wyznawcą innego konfesyjnego  Kościoła luterańskiego, z którym Synod Missouri posiada wspólnotę ołtarza i ambony [Komunia Św. jest więc „zamknięta”, podobnie jak w Kościele Rzymsko – Katolickim i w Kościele Prawosławnym]. Kościół ten jest w wspólnocie ołtarza i ambony z Samodzielnym Ewangelicko – Luterańskim Kościołem w Niemczech [SELK].  

Oczywiście do Komunii Świętej mogą przystąpić wyłącznie osoby ochrzczone i konfirmowane tego Kościoła oraz z innych Kościołów Luterańskich z którymi LCMSjest w interkomunii.

„Kościół Luterański Synodu Missouri oficjalnie odrzuca teorię ewolucji jako niezgodną z Pismem Świętym i jest zdeklarowanym zwolennikiem kreacjonizmu i teorii inteligentnego projektu.” Kościół ten podziela wiarę w stworzenie świata dosłowne  w ciągu sześciu dni dwudziestoczterogodzinnych.”

Kościół Synodu Missouri uznaje naukę o „prezbiterskiej sukcesji apostolskiej” i odrzuca znaczenie EPISKOPALNEJ „sukcesji apostolskiej” w rozumieniu Kościołów episkopalnych. Dlatego nie posiada urzędu biskupa, lecz prezydenta Kościoła. Mimo tego Kościół tego samego typu co Kościół Synodu Missouri, a mianowicie omawiany już przez nas na tym miejscu Samodzielny Kościół Ewangelicko – Luterański Niemiec [SELK] posiada urząd biskupa  i bardzo ten urząd ceni.

Mimo tych różnic Kościół Ewangelicko – Luterański Synodu Missouri utrzymuje w Europie braterskie kontakty z z niektórymi Kościołami luterańskim np. ze Śląskim Kościołem Ewangelicko – Augsburskim w Republice Czeskiej (posiada umowę o współpracy), z Ewangelicko – Luterańskim Kościołem Łotwy, czy też z Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP w Dzięgielowie.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama