Luteranie sami o sobie

Kościół Ewangelicko - Augsburski (Luterański) w Polsce: Kim jesteśmy? Czego nauczamy? Jaka jest nasza wiara?

Luteranie sami o sobie   Henryk Przondziono/Agencja GN Katedra luterańska w Rydze (Łotwa) 11. URZĄD KOŚCIOŁA. Zgodnie z Nowym Testamentem istnieje w Kościele powszechne kapłaństwo wiernych, które ma udział w kapłaństwie Jezusa Chrystusa przez Chrzest Święty, który według ks. M. Lutra "jest prawdziwym święceniem kapłańskim". Obowiązkiem każdego wierzącego jest sprawowanie powszechnego kapłaństwa w swojej rodzinie, w otoczeniu,  w społeczeństwie i w Kościele.

Kościół Ewangelicki nie zna kapłaństwa hierarchicznego. Mimo tego to samo kapłaństwo publicznie w Kościele mogą sprawować tylko ci, którzy powołani przez ordynację (ustanowienie, wyświęcenie księdza lub diakona), lub konsekrację (poświęcenie, wyświęcenie biskupa), a więc zgodnie z nauka i praktyką apostolską przez modlitwę i włożenie rąk biskupa i jego asystentów (współkonsekratorów). Kościół uznaje jeden urząd duchowny zwiastowania Słowa Bożego i sprawowania Sakramentów Świętych w trzech posługach. Ten jeden urząd ma w Kościele trzy misje do spełnienia jako:

 • Biskup: nadzorowanie w Kościele i w Diecezji, aby Słowo Boże czysto i wiernie było zwiastowane, a Sakramenty Święte były zgodnie z ustanowieniem Jezusa Chrystusa sprawowane i udzielane, troska o zachowanie jedności Kościoła, kierowanie Diecezją, lub całym krajowym Kościołem.
 • Prezbiter - ksiądz: zwiastowanie Słowa Bożego i sprawowanie Świętych Sakramentów, funkcja kierownicza (proboszcz) w parafii.
 • Diakon, Diakonka (także Siostra Diakonisa): służba charytatywna, pomoc biskupowi lub proboszczowi w duszpasterstwie i nauczaniu kościelnym, zgodnie z Pragmatyka Służbową Kościoła.

W urzędzie Kościoła zachowywana jest sukcesja apostolska:

 • w przekazywaniu wiary apostolskiej (successio fidei), w nauczaniu Kościoła, w trwaniu w nauce apostolskiej,
 • w przekazywaniu zwyczajem apostolskim urzędu apostolskiego (successio ordinis) przez modlitwę i włożenie rąk  biskupa (biskupów) i księży powołanych do dokonania ordynacji lub konsekracji.

Kościoły Członkowskie Światowej Federacji Luterańskiej uznają zarówno "sukcesję episkopalną" (biskupów), jak też i „sukcesję prezbiterską” (prezbiterów - księży) tzn. tam gdzie nie ma biskupów, ordynować mogą prezbiterzy sprawujący urząd episkope w Kościele. Obie sukcesje obecne są w Kościele Luterańskim od czasów Reformacji XVI wieku. Choć Reformacja była przeciwna monarchicznemu episkopatowi (jednoosobowe kierownictwo), to jednak nigdy nie była przeciwna historycznemu episkopatowi.

Historyczną sukcesję apostolską biskupów w dawnej Polsce szczególnie podkreślali Bracia Czescy (Unitas Fratrum - Jednota Braterska), którzy przybyli z Czech i osiedlili się w Wielkopolsce - 1548 (Leszno Wlkp., Żychlin k/Konina), przyznawali się do Konfesji Augsburskiej. Historyczną sukcesję apostolską biskupów sami otrzymali od Waldensów w roku 1467 i przekazywali ją nieprzerwanie swoim biskupom uważając ją za wielkie dobrodziejstwo Kościoła. Sukcesję biskupią otrzymali biskupi, którzy nieraz nazywani byli w owych czasach „seniorami i konseniorami”. Byli to biskupi: Daniel Ernest Jabłoński, Jan Amos Komeński, Piotr Jabłoński, Mikołaj Gertichius, Bythner, Dawid Nitschmann i Mikołaj hr. Zinzendorf (Herrnhut) i inni.

Dzisiaj dzięki lepszemu zrozumieniu "powszechności" (tzw. "katolickości") i "ekumeniczności" Kościoła, wszyscy obecni luterańscy biskupi w Polsce posiadają sukcesję apostolską biskupów, którą otrzymali przez modlitwę do Ducha Świętego i włożenie rąk, przede wszystkim od luterańskich biskupów krajów skandynawskich (Szwecja, Finlandia, Dania, jak również z Słowacji, Czech, Niemiec i Litwy, którzy zachowali, lub w XX wieku także przyjęli łańcuch nieprzerwanego przekazywania urzędu biskupiego Kościoła z Uppsali. Ponadto niektórzy z naszych biskupów bezpośrednio, albo pośrednio posiadają sukcesję biskupią otrzymaną także z rąk biskupów innych Kościołów Chrześcijańskich:  Kościoła Polskokatolickiego i Starokatolickiego Kościoła Mariawitów (starokatolickie Kościoły Unii Utrechckiej), Kościoła Prawosławnego i nawet Kościoła Rzymsko - Katolickiego.

Tak więc historyczną sukcesję apostolską zarówno „luterańską”, jak i „ekumeniczną” posiadają obecnie w naszym Kościele w Polsce wszyscy biskupi luterańscy:

Zwierzchnik Kościoła w Polsce od dnia 6 stycznia 2010 r.:

 • Ks. Biskup Jerzy Samiec

Wszyscy biskupi diecezjalni:

 • Ks. Biskup Paweł Anweiler (Diecezja Cieszyńska)
 • Ks. Biskup Michał Warczyński (Diecezja Pomorsko - Wielkopolska)
 • Ks. Biskup Rudolf Bażanowski (Diecezja Mazurska)
 • Ks. Biskup Ryszard Bogusz (Diecezja Wrocławska)
 • Ks. Biskup Tadeusz Szurman (Diecezja Katowicka)
 • Ks. Biskup ………. (Diecezja Warszawska)
 • Ks. Biskup ppłk. Mirosław Wola (Ewangelicki Biskup Wojskowy od roku 2010)

Biskupi Seniorzy (emerytowani):

 • Ks. Biskup - Senior Dr Janusz Narzyński (Zwierzchnik Kościoła w latach 1976 - 1991),
 • Ks. Biskup - Senior Dr Jan Szarek (Zwierzchnik Kościoła w latach 1991 - 2001)
 • Ks. Biskup - Senior Janusz Jagucki (Zwierzchnik Kościoła w latach 2001 – 2010)
 • Ks. Biskup – Senior Rudolf Pastucha (Zwierzchnik Diecezji Katowickiej latach 1981 – 2001)
 • Ks. Biskup Generał Ryszard Borski (Ewangelicki Biskup Wojskowy w latach 1999 – 2009)
«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |