Luteranie sami o sobie

Kościół Ewangelicko - Augsburski (Luterański) w Polsce: Kim jesteśmy? Czego nauczamy? Jaka jest nasza wiara?

Luteranie sami o sobie   Henryk Przondziono/Agencja GN Figura Marcina Lutra 5. SŁOWO BOŻE I SAKRAMENTY ŚWIĘTE są kanałami łaski Bożej i środkami zbawienia. Przez Słowo i Sakrament darowana jest nam łaska Boża. Sakramenty są widzialnym Słowem Bożym.

Uznajemy dwa sakramenty (pierwotnie w księgach symbolicznych były uznawane trzy sakramenty: pokuta), które są biblijnymi i ekumenicznymi sakramentami: Sakrament Chrztu Świętego (tu włączona została pokuta) i Sakrament Ołtarza (Wieczerza Pańska, Komunia Święta, Eucharystia). Obowiązkiem każdego ewangelika jest czytanie i słuchanie Słowa Bożego, oraz częsty udział ochrzczonych i konfirmowanych członków zboru w Sakramencie Ołtarza. Kościół Ewangelicko – Augsburski w Polsce podpisał deklarację o wspólnocie ołtarza, ambony i urzędu kościelnego z dwoma Kościołami protestanckimi: Ewangelicko – Reformowanym i Ewangelicko - Metodystycznym. Wierzących członków innych Kościołów, Kościół Ewangelicko – Augsburski dopuszcza do Stołu Pańskiego na zasadzie ekumenicznej „gościnności komunijnej”.  

6. CHRZEST I WIARA w Jezusa Chrystusa są koniecznymi warunkami zbawienia. Chrzcimy dzieci rodziców wierzących i dorosłych, którzy nie byli ochrzczeni, a na podstawie katechumenatu doszli do wiary  w Jezusa Chrystusa i pragną być ochrzczeni.

Chrzest gładzi karę za grzech pierworodny, choć sam grzech pozostaje. Dlatego "przez codzienny żal i pokutę ma być utopiony w nas stary Adam i umrzeć ze wszystkimi grzechami i złymi pożądliwościami, natomiast ma codziennie wyłaniać się i powstawać nowy człowiek, który by w sprawiedliwości i czystości żył wiecznie przed Bogiem." W ten sposób chrzest ma permanentne działanie w życiu wierzącego.

7. SAKRAMENT OŁTARZA udzielany jest na mocy Chrztu Świętego wszystkim konfirmowanym członkom Kościoła (konfirmacja = potwierdzenie, przypomnienie oraz odnowienie przymierza Sakramentu Chrztu Świętego w około 14 - 15 roku życia) lub ochrzczonym jako dorośli, względnie ochrzczonych chrześcijan wstępujących do Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego. Tego sakramentu udzielamy pod dwiema postaciami (chleba i wina), zgodnie z ustanowieniem Pana Jezusa.

Luteranie na podstawie nauki o wszechobecności Jezusa Chrystusa (Ubiquitas Corporis Christi) wierzą, że w Wieczerzy Świętej (Eucharystii) "w", "z", "pod" postaciami chleba i wina jest obecne prawdziwie, substancjalnie, realnie, cieleśnie i rzeczywiście ciało i krew Jezusa Chrystusa (nauka o konsubstancjacji). Luteranizm odrzuca naukę o transsubstancjacji (przeistoczeniu), jak również o symbolicznym tylko znaczeniu Wieczerzy Pańskiej.

8. ŚWIĘTE OBRZĘDY takie jak: konfirmacja, spowiedź (pokuta), małżeństwo, ordynacja i konsekracja (wyświęcenie biskupa, księdza - prezbitera i diakona), modlitwa u chorych i umierających nie są sakramentami, ponieważ brak im jest niektórych cech sakramentalnych (ustanowienie przez samego Jezusa Chrystusa, widzialny znak i niewidzialna łaska Boża), są jednak ważnymi obrzędami życia chrześcijańskiego i życia Kościoła.

9. SPOWIEDŹ. Praktykujemy:

  • spowiedź powszechną (publiczną) w kościele,
  • spowiedź prywatną u księdza dla tych, którzy pragną szczególnej osobistej pociechy i osobistej absolucji (rozgrzeszenia)
  • powiedź codzienną w modlitwie przed Bogiem.

10. KOŚCIÓŁ jest zgromadzeniem wierzących („congregatio fidelium”) i społecznością świętych („comunio sanctorum”,  jak wspólnie wyznajemy w apostolskim wyznaniu wiary: "Wierzę w ... święty Kościół powszechny, społeczność świętych"), w których Słowo Boże jest czysto i wiernie nauczane, a Sakramenty Święte są sprawowane i udzielane zgodnie z ustanowieniem Pana Jezusa. Głową Kościoła jest sam Jezus Chrystus, który kieruje Kościołem przez Ducha Świętego.
 

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |