Zmiany w Gruzińskim Kościele Prawosławnym

Ważne decyzje personalne i organizacyjne podjął 22 grudnia Święty Synod Gruzińskiego Kościoła Prawosławnego (GKP).

Najistotniejsza z nich dotyczy losów eparchii (diecezji) cchum-abchaskiej, którą obecnie będzie formalnie zarządzał bezpośrednio zwierzchnik GKP patriarcha Eliasz II. Odtąd jego pełny tytuł będzie brzmiał: Jego Świątobliwość i Błogosławioność Eliasz II, katolikos-patriarcha całej Gruzji, arcybiskup Mcchety i Tbilisi, metropolita Picundy i Cchum-Abchazji.

Oficjalne oświadczenie Patriarchatu Gruzińskiego, ogłoszone po zakończeniu obrad, którym przewodniczył patriarcha, stwierdza, że Synod rozpatrzył „szczególnie ważne zagadnienie i podjął historyczną decyzję” w sprawie wspomnianej eparchii.

Obejmuje ona obszar Abchazji, która, choć formalnie stanowi część Gruzji, w rzeczywistości od 1992 jest od tego kraju niezależna, pozostając pod silnymi wpływami Rosji. Również na płaszczyźnie religijnej formalnie cały ten obszar podlega Kościołowi gruzińskiemu jako jedna z jego eparchii, w praktyce jednak od tego samego roku ciąży ku Patriarchatowi Moskiewskiemu.

Dotychczasowy metropolita cchum-abchaski Daniel (Datuaszwili) nie mógł urzędować na terenie swej eparchii i na co dzień przebywał w Tbilisi. Na posiedzeniu Świętego Synodu podziękowano mu za dotychczasową działalność i mianowano go metropolitą eparchii Cziatura i Saczchere, a jego funkcje przekazano patriarsze.

Komentując te decyzje przedstawiciel Patriarchatu Gruzińskiego ks. Dawid Szaraszenidze oświadczył, że jest to rzadki przypadek, aby zwierzchnik Kościoła kierował osobiście jedną z eparchii. Nowy jego tytuł winien podkreślać kanoniczne granice Kościoła gruzińskiego a autorytet patriarchy powinien przyczynić się do przywrócenia jego wpływu na tym obszarze [tzn. w Abchazji – KAI] – dodał ks. Dawid.

Również politycy gruzińscy zwrócili uwagę na najnowsze kroki Świętego Synodu GKP. W pierwszych komentarzach podkreślają, że postanowienia te pokazują, iż po raz pierwszy od 18 lat (czyli od faktycznego oderwania się Abchazji od Gruzji) Patriarchat Gruziński oficjalnie potwierdził swe prawa do tego obszaru. Dotychczas kierownictwo GKP starało się unikać podejmowania tego tematu, aby nie doprowadzić do bezpośredniego konfliktu z Patriarchatem Moskiewskim, który nieoficjalnie, ale de facto od prawie 20 lat kieruje życiem religijnym w Abchazji.

Święty Synod GKP postanowił udzielić określonej pomocy finansowej duchownym, pełniącym posługę w biednych wioskach. Zarządził również, że osoby, wyjeżdżające do Tbilisi na studia, winny po ich zakończeniu wrócić do swych eparchii. Zwrócono ponadto uwagę, że we wszystkich parafiach, podlegających GKP, w czasie liturgii należy wykonywać gruziński kościelny śpiew wielogłosowy, a wobec tych, którzy nie będą się do tego stosować, zostaną zastosowane kary kanoniczne.

Biskupi powołali także 3-osobową komisję do rozpatrzenia materiałów dotyczących kanonizacji świętych.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama