Franciszek spotkał się Ekumeniczną Radą Kościołów Węgier i wspólnotami żydowskimi

„Jeśli będziemy zakorzenieni w pokoju i jeśli staniemy się zarodkami jedności, będziemy wiarygodni w oczach świata, który patrzy na nas z utęsknieniem, oczekując rozkwitu nadziei” – powiedział Franciszek podczas spotkania z 50 przedstawicielami Rady Ekumenicznej Kościołów Węgier i niektórych węgierskich wspólnot żydowskich.

Zwracając się do przedstawicieli Rady Ekumenicznej Kościołów Ojciec Święty podkreślił, że modlitwa nawzajem za siebie i współpraca na rzecz świata, to najbardziej konkretna droga ku pełnej jedności. Natomiast pozdrawiając przedstawicieli wspólnot żydowskich zaznaczył, że Bóg „pragnie wyprowadzić nas z jałowych pustyń niechęci i obojętności ku upragnionej ojczyzny jedności”.

Przypominając postać Abrahama, który posłuszny Bogu opuścił swą ojczyznę, papież zachęcił do „pozostawienia za sobą nieporozumień z przeszłości, roszczeń do posiadania racji i zrzucania winy na innych, aby wyruszyć ku Jego obietnicy pokoju”. Zaapelował o wspólne promowanie „edukacji do braterstwa, aby nie zwyciężyły te ataki nienawiści, które chcą to braterstwo zniszczyć. Mam na myśli zagrożenie antysemityzmem, który czai się w Europie i innych miejscach. Jest to jest to lont, który należy przeciąć. A najlepszym sposobem rozbrojenia tej bomby jest pozytywna współpraca, promowanie braterstwa” – powiedział Franciszek.

Cytując słowa wybitnego poety Miklósa Radnótiego, papież zachęcił, aby głosy dzisiejszych chrześcijan i Żydów były echem Słowa Bożego, echem nadziei i pokoju. „Swoim postępowaniem nie zaprzeczajmy nigdy Objawieniu, którego jesteśmy świadkami” - zaapelował Franciszek.

„Tylko jeśli będziemy zakorzenieni w pokoju i jeśli staniemy się zarodkami jedności, będziemy wiarygodni w oczach świata, który patrzy na nas z utęsknieniem, oczekując rozkwitu nadziei” – powiedział Ojciec Święty do przedstawicieli Rady Ekumenicznej Kościołów i niektórych węgierskich wspólnot żydowskich.

Witając papieża biskup kalwiński József Steinbach, przewodniczący Rady Ekumenicznej Kościołów Węgier powiedział, że wizyta papieża Franciszka na Węgrzech, na Mszy św. kończącej 52. MKE "umacnia nas w niewypowiedzianym darze Boga, w Jezusie Chrystusie, w naszej wierze chrześcijańskiej, w naszej kulturze i w naszej służbie chrześcijańskiej". Podkreślił, że każda Eucharystia jest dziękczynieniem Panu za jedyny, niewypowiedziany i po ludzku niezrozumiały dar Boży, za Jezusa Chrystusa Odkupiciela, za miłość, którą Bóg tak umiłował świat, że dał swego Syna Jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie umarł, ale miał życie wieczne. Ów dar miłości Pana zobowiązuje nas do dawania siebie nawzajem innym, do wzajemnej troski o siebie, do cenienia życia, Bożego porządku stworzenia, do ochrony ziemi, która jest naszym mieszkaniem, do zgodnej modlitwy i działania, do przeżywania życia pięknego i pełnego, w którym każda istota ludzka może się zrealizować ku chwale Boga i dla dobra innych osób – mówił dalej bp Steinbach. W imieniu Kościołów należących do Rady Ekumenicznej poprosił "o błogosławieństwo z nieba dla życia i posługi Jego Świątobliwości papieża Franciszka oraz dla naszego wspólnego świadectwa i służby, której od nas się oczekuje jako od chrześcijan w świecie".

Z kolei zastępując chorego naczelnego rabina Węgier Roberta Fröhlicha, rabin Budapesztu Zoltan Radnoti przypomniał o "nawróceniu i pokucie", centralnych ideach obchodzonych w tych dniach żydowskich świąt Rosz ha-Szana (Nowy Rok) i Jom Kipur (Dzień Pojednania). "Zarówno Żydzi, jak i chrześcijanie wiedzą, co to znaczy być cudzoziemcem, być prześladowanym za wiarę i przekonania. Jednocześnie historia niezliczoną ilość razy pokazuje, że ci, którzy noszą w sercu miłość i bojaźń Bożą, szanują człowieka, obraz Boga, w drugim człowieku" - powiedział rabin Zoltan Radnoti.

Ekumeniczna Rada Kościołów Węgier została założona w 1943 roku i jest członkiem Światowej Rady Kościołów (WCC-CEC). Ma 11 kościołów członkowskich, w tym Kościół Ewangelicko-Luterański, Kościół Reformowany i Węgierski Związek Baptystów, które współpracują z 20 innymi węgierskimi Kościołami i organizacjami chrześcijańskimi. Obecnie przewodniczy jej biskup reformowany Joseph Steinbach, a jej trzema wiceprzewodniczącymi są: biskup luterański Péter Kondor, biskup zielonoświątkowy Albert Pataky i biskup prawosławny Péter Marius.

tom, st (KAI) / Budapeszt

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama