Ekumeniczna niewiedza Polaków

Aż trzy czwarte Polaków nie wie co to jest ekumenizm - tak wynika z ostatniego ogólnopolskiego badania religijności przeprowadzonego przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego.

Respondentom zadano wtedy pytanie otwarte – "Co to znaczy ekumenizm w Kościele?" Aż 63,1 proc. ankietowanych nie umiało na nie odpowiedzieć, a 11,5 proc. nie udzieliło żadnej odpowiedzi.

Poprawne odpowiedzi oscylowały wyraźnie wokół dwóch wymiarów rozumienia istoty ekumenizmu. W najszerszym znaczeniu ekumenizm to procesy zmierzające do zjednoczenia różnych religii (dialog między religiami). Takie rozumienie ekumenizmu zadeklarowało 8,7 proc. Natomiast w wymiarze węższym (poprawnym), jako pojednanie wszystkich chrześcijan – 6,7 proc.

Prawosławie w opinii Polaków

Ankietowani właściwie wskazują różnice, jakie występują między Kościołem katolickim a prawosławnym.

Z raportu z badań „Kościół katolicki na początku trzeciego tysiąclecia w opinii Polaków” z 2005 roku wynika, że Polacy najczęściej wskazują osiem głównych różnic między prawosławiem a katolicyzmem. Są to różnice natury teologiczno-liturgicznej prawosławia, dostrzegane ogólnie w życiu codziennym. Nie wszystkie wyobrażenia Polaków na temat Kościoła prawosławnego są zgodne z rzeczywistością. Jednak jedynie co piąty Polak nie umiał wskazać żadnej różnicy.

Respondenci wskazywali na sześć podstawowych różnic - w liturgii (obrzędy, obyczaje, inaczej się żegnają) – (15,5 proc.), odcięcie się od Watykanu (nieuznawanie papieża) (13,9 proc), różne terminy świąt (inny kalendarz) (12,9 proc.), inna wiara (8,3 proc.), brak celibatu (6,9 proc.) inne dogmaty (różnice teologiczne, prawdy wiary, poglądy) (4,9 proc.)

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama