Azja: konstytucje nieskutecznie strzegą wolności religijnej

Istnieją poważne braki w ich interpretacji i wdrażaniu, a także w przestrzeganiu tych zasad w praktyce” – zauważyli eksperci.

Kraje azjatyckie nie potrafią skutecznie zapewniać wolności religijnej swoich obywateli, mimo że posiadają stosowne zapisy konstytucyjne – stwierdzili chrześcijańscy prawnicy podczas regionalnych konsultacji. „Wolność religijna nie może być traktowana z podejrzliwością” – uważa Eugene Yapp, przedstawiciel zespołu ds. Azji Południowo-Wschodniej Instytutu Wolności Religijnej.

„Chociaż większość krajów azjatyckich posiada jasne zapisy konstytucyjne i gwarancje zabezpieczające wolność religii i przekonań swoich obywateli, istnieją poważne braki w ich interpretacji i wdrażaniu, a także w przestrzeganiu tych zasad w praktyce” – zauważyli eksperci w dziedzinie prawa.

„Aby wolność religii i przekonań dotyczyła wszystkich ludzi, musimy przestrzegać przepisów konstytucyjnych i dążyć do przestrzegania międzynarodowych deklaracji. Jeśli gwarancje konstytucyjne mają mieć znaczenie, istnieje potrzeba bardziej kontekstowych podejść opartych na realiach danego regionu” – powiedział Eugene Yapp. Podkreślił rolę Kościołów i misjonarzy w Azji i stwierdził, że aktywne, konkretne zaangażowania społeczne Kościołów różnych kultur wpłyną i pozwolą na przekalibrowanie instytucji publicznych w celu skutecznego zapewnienia odpowiedniej ochrony, tak aby „wolność religii i przekonań nie była postrzegana z podejrzliwością”. Ekspert zaproponował ideę „dialogicznego zaangażowania”, aby wzmocnić relacje, budować zaufanie i znajdować wspólnie skuteczne rozwiązania. Uczestnicy podzielili się też swoimi obawami i przemyśleniami na temat istniejącego wciąż prozelityzmu oraz najlepszymi praktykami dla rozwoju wspólnoty międzywyznaniowej i umiejętności wzajemnego rozumienia.

Dr Faustina Pereira, prawnik w Sądzie Najwyższym Bangladeszu i działaczka na rzecz praw człowieka, odniosła się do przykładu konstytucji tego kraju, gdzie mimo zapisów o wolności religii, prawa chrześcijan i przedstawicieli innych wyznań nie są szanowane przez dominującą islamską większość, nierzadko stosującą przemoc. Zauważyła, że potrzebne są dalsze poszukiwania, aby wprowadzić w czyn konstytucyjne zapisy dotyczące wolności religii.

W spotkaniu w ramach Regionalnych Konsultacji Azjatyckich na temat „Wolność religii, prawa mniejszości religijnych i gwarancje konstytucyjne w Azji”, zorganizowanych przez ekumeniczne forum, Chrześcijańską Konferencję Azji (CCA), które odbyło się w dniach 3-5 października, wzięło udział 50 uczestników z różnych krajów Azji.

CCA jest panazjatyckim ekumenicznym forum chrześcijańskim z siedzibą w Ching Mai w Tajlandii. Dąży do jedności kościołów w Azji, wspólnego działania w misji, azjatyckiego wkładu do myśli i kultu chrześcijańskiego, oraz do uzyskiwania odpowiedzi na wyzwania zmieniających się społeczeństw Azji, relacji z innymi wyznaniami, godności człowieka i troski o stworzenie.

«« | « | 1 | » | »»