Ekumenia ma nas inspirować

– Ekumenia ma nas inspirować, ma być katalizatorem pozytywnych zmian i prawdziwego braterstwa – powiedział podczas Ekumenicznego Spotkania Noworocznego prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Andrzej Malicki. Wyraził też ubolewanie w związku ze zbyt niską liczbą osób, które postanowiły się zaszczepić przeciw COVID-19, a także w związku z kryzysem humanitarnym na granicy z Białorusią.

 

 

Ekumeniczne Spotkania Noworoczne odbywają się co roku w styczniu. Tegoroczne miało miejsce 10  stycznia  w  siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej  w  Warszawie  i zgromadziło liczne grono  osób związanych z ruchem ekumenicznym i życiem publicznym w Polsce.

Przemówienie prezesa PRE

W swym przemówieniu prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Andrzej Malicki z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego  przypomniał, że w minionym roku minęła 75. rocznica  utworzenia  PRE.  Przywołał  słowa założycieli Rady, którzy chcieli działać w myśl sformułowania, „że to, co nas łączy, jest wyższego gatunku, aniżeli to, co nas dzieli”.  –  Te  słowa są niezmiernie aktualne dzisiaj, w czasach podziałów, niepewności, nierzadko nawet wrogości. Wchodząc w 76. rok działalności PRE musimy pracować nad zasypywaniem tych podziałów i skupić się na budowaniu jedności wierzących w duchu arcykapłańskiej modlitwy Pana Jezusa: „Aby wszyscy byli jedno” – zauważył prezes PRE.

W kontekście zbliżającego się Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan bp Andrzej Malicki powiedział,  że ekumenizm nie może być i nie jest jedynie konwenansem, a nabożeństwa i wydarzenia ekumeniczne powinny zbliżać ludzi do siebie nie tylko na poziomie duchowym. – Pośród wielu problemów, z którymi wspólnie jako Kościół czy Kościoły się zmagamy, niewątpliwie jest laicyzacja, a także  postmodernizm.

Zauważalna jest coraz większa niechęć do Kościoła w ogóle. Dlatego ważne jest, abyśmy jako ludzie wiary byli dobrymi i wiarygodnymi świadkami Ewangelii. Dla mnie, jako człowieka wiary, mniej istotna jest przynależność wyznaniowa, a bardziej liczy się to, czy moje chrześcijaństwo jest widoczne i na tyle czytelne, że może stać się dla innych zachętą, by podążać za Chrystusem – mówił.

Prezes  PRE  odniósł się  również do pandemii COVID-19.  –  Z przykrością przyjmujemy informacje o największej liczbie zgonów po drugiej wojnie światowej. Blisko 100  tys.  ofiar. Niepokojące też są  statystyki dotyczące szczepień. Wciąż jeszcze za mało ludzi postanowiło się zaszczepić  –  ubolewał.  Podkreślił, że Kościoły PRE wspierają wszelkie działania mające na celu walkę z pandemią.  –  Oprócz  modlitwy  potrzebujemy  konkretnych  działań,  stałego  zachęcania  i  przypominania,  że  naszym  obowiązkiem jest ochrona życia – przekonywał metodystyczny duchowny.

Bp Malicki wyraził również swoje ubolewanie w związku z kryzysem humanitarnym i łamaniem praw  człowieka, czego doświadczają uchodźcy na granicy z Białorusią. Przypomniał, że Polska w swej historii  była schronieniem  dla  ludzi, którzy uciekali przed prześladowaniami, biedą i głodem.  –  Jestem  przekonany, że pragniemy pozostać takim krajem – powiedział. Zaapelował też o wsparcie ofiar tego  kryzysu i o modlitwę za tych, którzy zapewniają bezpieczeństwo i pokój w naszym kraju.

Na  koniec  bp Malicki zauważył, że  Polska Rada Ekumeniczna to przede wszystkim dialog i próba  wzajemnego zrozumienia. – Ekumenia ma nas inspirować, ma być katalizatorem pozytywnych zmian i  prawdziwego braterstwa – podkreślił.

Nagroda i pozdrowienia

Po przemówieniu  prezesa  PRE  wręczono  nagrodę Polskiej Rady Ekumenicznej  Pelagii i bp. M.  Włodzimierzowi Jaworskim z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. Zgodnie z regulaminem nagroda  „przyznawana jest osobom fizycznym oraz prawnym i innym podmiotom,  w  kraju  i  za  granicą,  szczególnie zasłużonym dla ruchu ekumenicznego w Polsce i na świecie”. W imieniu laureatów, którzy  nie mogli być obecni, statuetkę odebrał bp. M. Karol Babi,  zwierzchnik  Kościoła Starokatolickiego  Mariawitów.

Podczas Ekumenicznego Spotkania Noworocznego słowa pozdrowienia wygłosili: reprezentujący kard.  Kazimierza Nycza bp Tadeusz Pikus z Kościoła  Rzymskokatolickiego, przewodniczący Aliansu  Ewangelicznego  w  Polsce  bp Marek Kamiński  z  Kościoła Zielonoświątkowego,  Naczelny  Rabin  Polski  Michael Schudrich, przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego mufti  Tomasz Miśkiewicz,  a także przedstawiciele prezydenta Polski Andrzeja Dudy,  prezydenta  Warszawy  Rafała  Trzaskowskiego  i  marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika.  Odczytano  też pozdrowienia przesłane przez premiera Mateusza Morawieckiego.

W Ekumenicznym Spotkaniu Noworocznym – oprócz wymienionych osób – udział wzięli zwierzchnicy i  przedstawiciele  pozostałych Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej: pastor Mateusz  Wichary (Kościół Chrześcijan Baptystów), bp Jerzy Samiec (Kościół Ewangelicko-Augsburski),  bp Marek  Izdebski (Kościół Ewangelicko-Reformowany), ks. inf. Andrzej Gontarek (Kościół Polskokatolicki) i abp  Abel (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny). Obecni byli również rektor Chrześcijańskiej Akademii  Teologicznej abp prof. Jerzy  Pańkowski, dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce Iga Zalisz,  reprezentanci  różnych Kościołów, oddziałów i komisji Polskiej Rady Ekumenicznej, ludzie nauki i  mediów,  urzędnicy  państwowi i samorządowi oraz  wielu  innych  świeckich  i  duchownych  zaangażowanych w dialog i ruch ekumeniczny.

 

 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama