Ekumeniczny dokument o chrzcie

W Święto Katedry Apostoła Piotra deklarację o wzajemnym uznaniu chrztu podpisała Konferencja Episkopatu Hiszpanii i Hiszpański Episkopalny Kościół Reformowany.

Prace nad dokumentem rozpoczęły się w połowie lat 80. Ostateczny tekst został przyjęty na jesiennej sesji plenarnej Episkopatu Hiszpanii w listopadzie 2010 i ratyfikowany przez Radę Stałą Synodu Hiszpańskiego Episkopalnego Kościoła Reformowanego w grudniu ubiegłego roku.

Deklaracja, która została podpisana w siedzibie episkopatu Hiszpanii i w anglikańskiej katedrze św. Odkupiciela w Madrycie, uznaje ten sam i jedyny chrzest ważnie udzielony i przyjęty. Obydwie strony przyjmują, że „chrzest chrześcijański dokonuje się przez wodę i Ducha Świętego”. Wzajemne uznanie jedynego chrztu jest wynikiem ruchu ekumenicznego.

Deklaracja nie mówi nic na temat różnicy odnośnie natury sakramentu bierzmowania. Ta różnica nie wpływa jednak na uznanie sakramentalności chrztu i jego ważnego udzielenia.

Dokument nosi tytuł „Wyznajemy jeden chrzest na odpuszczenie grzechów”. Składa się z czerech części: 1. Preambuła. 2. Znaczenie chrztu. 3. Udzielanie chrztu. 4. O ważności chrztu i deklaracja. W dziesięciu punktach ukazana jest podstawa biblijna chrztu i jego rozwój w tradycji chrześcijańskiej, ważna forma udzielania chrztu w obydwu Kościoła. Tekst kończy się deklaracją o uznaniu tego samego i jedynego chrztu ważnie udzielonego i przyjętego w obydwu Kościołach.

Podpisany dokument ma charakter lokalny i dotyczy Kościoła Rzymskokatolickiego w Hiszpanii i Hiszpańskiego Episkopalnego Kościoła Reformowanego, który należy do Wspólnoty Anglikańskiej. Deklaracja ukazuje żywe pragnienie, aby wszyscy ochrzczeni w Chrystusie żyli jako chrześcijanie wspólną godnością chrzcielną i uznawali się za członków Kościoła, który jest Jego Ciałem, oraz za braci w tym samym Panu.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama