Ekumeniczny sojusz na rzecz rodziny?

Na potrzebę zawarcia „strategicznego sojuszu” z katolikami i protestantami w sprawach rodziny i demografii wskazuje prawosławny metropolita Hilarion Ałfiejew.

Przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego mówi o tym na łamach Komsomolskiej Prawdy. Jest to reakcja na dochodzące z różnych stron Rosji głosy o katastrofalnej sytuacji demograficznej kraju.

Hierarcha podkreślił konieczność „sojuszu” prawosławnych, katolików i tradycyjnych protestantów w obronie takich wartości chrześcijańskich, jak rodzina, nierozerwalność małżeństwa, macierzyństwo, wychowanie dzieci, obrona życia od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Wszyscy chrześcijanie powinni zjednoczyć się i przeciwdziałać fałszowaniu przez współczesny świat znaczenia tych wartości. „Inaczej Rosja i cała chrześcijańska cywilizacja w krótkim czasie utracą swą ewangeliczną sól i pozostaną jedynie przedmiotem badań archeologicznych i historycznych” – z mocą podkreślił metropolita Hilarion. Powiedział, że dochodziły go głosy osób zatroskanych o Rosję, iż „rdzenna populacja Rosji zmniejszyła się nieodwracalnie. Obecnie należałoby przekazać prawosławną kulturę innym narodom, które niedługo stanowić będą większość na ziemi rosyjskiej”.

Żeby zmniejszyć skutki tego procesu, rosyjski hierarcha prawosławny wskazał na propozycje patriarchy Cyryla, przekazane na początku stycznia oficjalnymi kanałami władzom rosyjskim. Dotyczyły one przeciwstawienia się aborcji oraz rozpowszechniania oświaty na ten temat wśród matek zamierzających dokonać tego „śmiercionośnego zabiegu” i wiedzy o rozwoju dziecka w łonie matki wśród uczniów szkół średnich. Patriarcha postulował tworzenie domów samotnej matki, rozwijania duszpasterstwa i pomocy psychologicznej dla ciężarnych oraz wynagradzania matek wychowujących dzieci w rodzinach wielodzietnych zasiłkiem równoważnym średniemu zarobkowi w danym regionie Rosji.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama