Wielkopostne przesłanie patriarchy

Wielki Post przeżywany jest we wschodnim chrześcijaństwie jako okres walki duchowej. Zwraca na to uwagę Bartłomiej I w tradycyjnym przesłaniu do wiernych na Wielki Post, który prawosławni rozpoczęli już 7 marca.

Przez sakrament chrztu każdy chrześcijanin otrzymuje łaskę Ducha Świętego. Jednak chcąc ją zachować, trzeba umieć „z radością wyrzekać się dóbr doczesnych, by zdobyć ukryty skarb prawdziwego życia” – przypomina prawosławny patriarcha Konstantynopola. Wielki Post ma być ciągłym rozpoczynaniem na nowo duchowego odrodzenia. Nie wystarcza rezygnacja w tym okresie z pewnych pokarmów – co zresztą, trzeba pamiętać, w tradycji wschodniej wymaga o wiele większych wyrzeczeń, niż w chrześcijaństwie zachodnim, gdyż pości się tam nie tylko od mięsa, ale nawet od nabiału. Wstrzymywaniu się od jedzenia musi towarzyszyć walka duchowa, oczyszczenie od grzesznych namiętności – podkreśla Patriarcha Ekumeniczny w wielkopostnym przesłaniu. Zwraca uwagę, że wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre, ale należy tego używać zgodnie z Bożymi przykazaniami. Tylko takie używanie dóbr stworzonych przynosi nam pożytek. Używając ich egoistycznie, mimo chwilowej przyjemności popadamy ostatecznie w niepokój i depresję – dodaje Bartłomiej.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama