Maryja pośród muzułmanów

Kim dla muzułmanów jest Maryja? Co mówi o niej Koran? Czy może Ona pomóc w kroczeniu drogą pokoju pomiędzy religiami? Na te i inne pytania odpowiada film "Muzułmanie o Maryi"

Podstawę przesłania tego filmu Net For God (Co to jest Net for God? - zobacz TUTAJ) stanowi Koran - święta księga islamu. Film prezentuje wypowiedzi muzułmanów oraz chrześcijańskich znawców islamu. Zapoznaje nas z historią Maryi, tak jak ją przedstawia Koran oraz ukazuje miejsce Maryi w religii islamu.

Dwie sury: dziewiętnasta, nosząca jej imię, „Sura Mariam”, oraz trzecia, zapraszają nas do zapoznania się

 • z Jej rodzicami: Koran wymienia imię jedynie ojca Maryi, Imrana, a Jej matka znana jest po prostu jako „Małżonka Imrana”.
 • Jej poczęciem i narodzinami „zachowanymi od wszelkiego kontaktu z Szatanem”. (Sura 3, 34)
 • Jej ofiarowaniem w Świątyni, przyjętym przez Pana. Dorasta ona tam, powierzona Zachariaszowi, ojcu Jana Chrzciciela, którego Koran nazywa Yahya. (Sura 3, 37)
 • z poczęciem i cudownymi narodzinami Jezusa, którego Bóg nazywa „El Massih”, „Issa”, „Syn Maryi” (Sura 3, 43-47 ; 19, 16-36)
 • z cudami Jezusa jako Dziecka, które broni reputacji matki i ogłasza swoją misję: „Jestem sługą Bożym… Bóg uczynił mnie prorokiem.”  (Sura 19, 26-34).

Historia Maryi w Koranie urywa się po narodzeniu Jezusa. Ale Koran wielokrotnie powraca do cnót i przywilejów Maryi: nie tylko została ona oczyszczona przez Boga i wybrana ponad wszystkimi kobietami świata (Sura 3, 42), ale także, jest Dziewicą w całym znaczeniu słowa, Dziewicą wiary i fiat, „najbardziej wierzącą” (Sura 66, 12), gdyż uwierzyła słowom swego Pana. Ona i Jej Syn są „cudem dla świata” (Sura 21, 91). Żadna inna kobieta nie ma praw do takiej pochwały.

Jezus, Syn Maryi

Aby głębiej wejść w wizję Koranu na temat Maryi, warto uściślić kilka punktów dotyczących Jezusa w Koranie:

 • „Jezus Syn Maryi”: w taki sposób Koran określa najczęściej Jezusa.
 • Nazywa Go także „Duchem Boga”, „Słowem Boga”, „Mesjaszem”.

Ale pojawiają się kategoryczne negacje dotyczące Jezusa w Koranie:

 • nie jest On ani Bogiem ani Jego Synem
 • nie został ukrzyżowany -  według muzułmanów inny człowiek, podobny do Niego, został ukrzyżowany na Jego miejsce
 • według Koranu, przywileje, jakie Bóg daje Jezusowi, w żadnym stopniu nie nadają Mu boskiego charakteru -  Jezus jest prorokiem, jak wielu Jego poprzedników. (Sura 5, 75)

Maryja pośród muzułmanów   Jambour College, Bejrut, Liban;. 25 marca 2010 r. W lutym 2010, dzień 25 marca został ogłoszony przez parlament libański jako święto narodowe islamo-chrześcijańskie i dzień wolny od e. pracy dla całego kraju. Jest to precedens na skalę światową! Maryja pomostem między religiami

Opis zwiastowania Maryi opowiedziany jest tymi samymi słowami w pismach chrześcijańskich i muzułmańskich. „Niech mi się stanie według Twego Słowa”, odpowiada Maryja aniołowi Gabrielowi.

Ta właśnie odpowiedź Maryi gromadzi chrześcijan i muzułmanów w Libanie. Z inicjatywy dwóch mężczyzn: chrześcijanina maronity Naji El Khoury oraz muzułmanina Cheikh Mohammad Nokkari, dawnego dyrektora Dar-el-Fatwa, najwyższej sunnickiej instancji religijnej w Libanie, od 25 marca 2007 r., chrześcijanie i muzułmanie spotykają się na wspólną modlitwę w dniu zwiastowania.

W lutym 2010, dzień 25 marca został ogłoszony przez parlament libański jako święto narodowe islamo-chrześcijańskie i dzień wolny od pracy dla całego kraju. Jest to precedens na skalę światową!

Świadkowie wiary w filmie:

 • Abdelhak Eddouk - duszpasterz muzułmański we Francji, w regionie paryskim,
 • Mohammad Obeid - żonaty, ojciec czworga dzieci, sędzia islamski w Nazarecie, w Izraelu,
 • Nahla Msha’sha - muzułmanka mieszkająca w Jerozolimie, w Ziemi Świętej.
 • Ojciec Samir Khalil Samir - należy do kościoła koptyjskiego i jest jezuitą, doktorem teologii orientalnej i islamologii. Po ponad 40-letnim doświadczeniu zdobytym w środowiskach muzułmańskich, w Egipcie i w Libanie, jest on obecnie wykładowcą na studiach islamo-chrześcijańskich w Papieskim Instytucie Studiów Orientalnych w Rzymie.
«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama