Polscy luteranie upamiętnią w poniedziałek rocznicę Reformacji

Pamiątkę Reformacji będą obchodzili w poniedziałek wierni Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Wieczorem w świątyniach odprawione zostaną nabożeństwa. Zabrzmi też hymn Kościoła "Warownym grodem jest nasz Bóg", którego autorem był Marcin Luter.

Święto Reformacji, 31 października, jest jedynym oryginalnym świętem ewangelickim. Ponad połowa polskich luteranów mieszka na Śląsku Cieszyńskim.

Rzecznik Kościoła Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska powiedziała, że w poniedziałek W programie drugim TVP od godz. 17. transmitowane będzie nabożeństwo reformacyjne z kościoła św. Marcina w Krakowie. "Z kolei w programie drugim Polskiego Radia, o godz. 21. będzie emitowane nabożeństwo z kościoła Świętej Trójcy w Węgrowie" - wskazała. Parafie będą transmitowały nabożeństwa w internecie.

Przeczytaj:  Gdy nawraca niekatolik

W niektórych miejscowościach Śląska Cieszyńskiego, m.in. w Wiśle, organizowane jest jedno, centralne nabożeństwo dla wiernych wszystkich miejscowych parafii, podkreślające jedność Ciała, Ducha i Wiary wyrażanej w Miłości i Nadziei.

W niedzielę wieczorem młodzież spotka się podczas "Nocy z Lutrem", której organizatorem jest Centrum Misji i Ewangelizacji. "Ogólnopolskie Duszpasterstwo Młodzieży zaprasza tym razem do Ustronia. +Noc z Lutrem+ rozpocznie się o godz. 18. W programie zaplanowano wspólny śpiew i słuchanie słów ks. Marka Michalika" - powiedziała Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska

Rzecznik Kościoła przypomniała, że Pamiątka Reformacji wypada w tym roku w poniedziałek. "Warto pamiętać, że osobom należącym do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce przysługuje tego dnia prawo zwolnienia od nauki lub pracy" - podkreśliła.

Ks. Waldemar Szajthauer, proboszcz luterańskiej parafii w Wiśle Centrum przypomniał, że 31 października został ogłoszony oficjalnym dniem pamięci na mocy rozkazu elektora saskiego Jerzego II w 1667 r. Wówczas ujednolicono datę.

"Chociaż wcześniej w różnych kościołach narodowych obowiązywały różne daty upamiętnienia, na przykład w dniu narodzin i śmierci Lutra, to 31 października wkrótce stał się dniem Pamiątki Reformacji. Dziś to święto z różnymi wydarzeniami. Odbywają się uroczyste nabożeństwa w kościołach, koncerty, akademie" - powiedział.

Duchowny dodał, że w niektórych kościołach luterańskich podaje się tradycyjne tzw. bułeczki reformacyjne.

"To małe kwadratowe kieszonki z ciasta drożdżowego z odrobiną dżemu pośrodku, będące kulinarną pamiątką po róży Lutra, którą reformator zdobił niegdyś swoje pisma" - wskazał.

Ks. Waldemar Szajthauer powiedział, że w tym roku przypada 505. rocznica wystąpienia Lutra.

"Zgodnie z tradycją, zakonnik i profesor teologii w przeddzień Wszystkich Świętych przybił do drzwi kościoła zamkowego w Wittenberdze 95 tez. Rozpowszechnił je, aby wywołać akademicką dyskusję na temat praktyki sprzedaży odpustów. Polemizował z panującym poglądem, że istnieje możliwość odkupienia się od grzechów. Zamiast wywołać akademicką dyskusje, zainicjował Reformację" - wskazał.

Rzecznik Kościoła Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska podkreśliła, że Marcin Luter chciał przypomnieć ówczesnemu Kościołowi o Bogu i jedynym źródle wiary, jakim jest Pismo Święte. Jak zaznaczyła, przesłanie Reformacji streszcza się w kilku zasadach. Tylko Jezus Chrystus jest Zbawicielem, Bożym Synem. Nie ma innych pośredników między Bogiem a człowiekiem. Tylko z Bożej łaski przez wiarę człowiek jest usprawiedliwiony. Tylko Pismo Święte jest źródłem objawienia Boga i drogowskazem w życiu każdego chrześcijanina. Tylko poprzez Słowo Boże głoszone w kazaniu i sakramentach Duch Święty budzi wiarę.

Intencją Lutra nie było tworzenie nowego Kościoła, lecz zreformowanie istniejącego. Pięć wieków temu okazało się to niemożliwe. W 1521 r. Luter zerwał ze Stolicą Apostolską, a ówczesny papież Leon X obłożył go ekskomuniką.

Reformacja uruchomiła procesy, które nie tylko zmieniły sytuację religijną Europy, ale też zapoczątkowały przemiany w przestrzeni kulturowej, społecznej, gospodarczej i politycznej. Ewangelicyzm wpłynął na rozwój kultury, języków narodowych, szkolnictwa, muzyki sakralnej, działalności społecznej oraz świadomości obywatelskiej w Europie.

Ks. Waldemar Szajthauer podkreślił, że Pamiątka Reformacji "to przede wszystkim dziękczynienie za reformatorów Kościoła, którzy dali mu niezmienną Ewangelię, źródło wiary".

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce należy do rodziny Kościołów luterańskich. Liczy ponad 60 tys. wiernych, z których ponad połowa mieszka na Śląsku Cieszyńskim. Kościoły luterańskie na świecie liczą ok. 80 mln członków.

«« | « | 1 | » | »»