Wzrasta prześladowanie chrześcijan w Indiach

Sytuacja „pogarsza się nie tyle z roku na rok, co z miesiąca na miesiąc”.

Organizacje broniące praw człowieka z niepokojem odnotowały wzrost ataków przeciw chrześcijanom w Indiach. W raporcie Zjednoczonego Forum Chrześcijańskiego podkreśla się, że sytuacja „pogarsza się nie tyle z roku na rok, co z miesiąca na miesiąc”. Forum jest ekumeniczną organizacją z siedzibą w Delhi, która monitoruje sytuację chrześcijańskiej mniejszości na subkontynencie indyjskim.

W większości odnotowanych przypadków wyznawcy Chrystusa byli nękani przez tłum hinduistycznych ekstremistów. Napadali oni na pojedyncze osoby i pomniejsze grupy, a nawet dokonywali najść na kościoły w czasie trwania nabożeństw. Zwykle zarzucają oni chrześcijanom prozelityzm. Od stycznia doszło już do 511 incydentów w porównaniu z 505 odnotowanymi w całym ubiegłym roku. Najwięcej ataków miało miejsce w północnym stanie Uttar Pradesh: było ich aż 149. Z kolei w Chhattisgarh doszło do 115 incydentów. Prześladowanie ma miejsce także na południu, gdzie tradycyjnie mieszka większość indyjskich chrześcijan: zarówno w prowincji Tamilnadu, jak i Karnataka doszło do 30 ataków.

Twórcy raportu podkreślają, że sprawcom napadów nie postawiono zarzutów. Policja przymyka oko na incydenty, a czasami zwraca się przeciwko samym chrześcijanom, aresztując ich pod zarzutem wymuszania nawróceń. Zjednoczone Forum Chrześcijańskie odnotowało także 79 postępowań przeciwko duchownym, przy czym żadne nie zakończyło się jeszcze wyrokiem sadowym. Kilka osób świeckich przebywa w areszcie, a sądy odmawiają im możliwości wyjścia za kaucją. Przewodniczący forum podkreśla, że „wzrost liczby ataków wobec mniejszości religijnych przeczy obietnicom wyborczym inkluzywnego wzrostu, jakie składał premier Indii”.

W kraju sprawuje władzę partia nacjonalistyczna, która ma udział w podżeganiu do nienawiści przeciw mniejszościom. Narzędzie do zatrzymań chrześcijan, daje organom państwa tzw. ustawa antykonwersyjna, zabraniająca siłowego nawracania hinduistów.

Chrześcijaństwo w Indiach sięga korzeniami działalności św. Tomasza Apostoła. Obecnie żyje w tym kraju ok. 32 mln wyznawców Chrystusa, co stanowi w przybliżeniu 2,3 proc. populacji.

«« | « | 1 | » | »»