Kijów: do 29 marca Kościół moskiewski musi opuścić całą Ławrę Peczerską

Do 29 marca Ukraiński Kościół Prawosławny podległy Patriarchatowi Moskiewskiemu musi opuścić dolną Ławrę Peczerską w Kijowie. Decyzję rządu Ukrainy ogłosiło 10 marca tamtejsze ministerstwo kultury. Wcześniej UKP stracił możliwość korzystania z górnej Ławry, w tym soboru Wniebowzięcia Matki Bożej.

Ławra Peczerska to jeden z najważniejszych ośrodków prawosławia na Ukrainie. Jej początki sięgają XI wieku. Ten wielki zespół klasztorny składa się z ławry górnej i dolnej, w których znajduje się kilkanaście cerkwi (w tym kilka podziemnych), a także z podziemnych pieczar, w których pochowani są święci, mnisi, biskupi i wybitne postacie historyczne.

7 stycznia br. zwierzchnik powstałego w 2018 roku Prawosławnego Kościoła Ukrainy metropolita Epifaniusz po raz pierwszy odprawił bożonarodzeniową liturgię w soborze Wniebowzięcia Matki Bożej w Ławrze Peczerskiej.

Oprócz funkcji religijnych, ławra pełni także rolę muzealną w ramach Narodowego Kijowsko-Peczerskiego Rezerwatu Historyczno-Kulturowego. Od 1990 roku Ławra Peczerska znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

«« | « | 1 | » | »»