Nikaragua: reżim Ortegi rozwiązuje jezuitów

Reżim Daniela Ortegi postanowił pozbawić osobowości prawnej zakon jezuitów w Nikaragui i skonfiskować cały jego majątek. Zdaniem tamtejszego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych jezuici „nie złożyli sprawozdań finansowych za lata 2020, 2021 i 2022”. W ubiegłym tygodniu reżim Ortegi skonfiskował prowadzony przez Towarzystwo Jezusowe Uniwersytet Środkowoamerykański (UCA). Argumenty podane przez władze są identyczne z tymi, których reżim użył przeciwko ponad 3000 stowarzyszeń od 2018 roku.

Majątek Towarzystwa Jezusowego w Nikaragui również został skonfiskowany i znacjonalizowany. Przepis ten oznacza konfiskatę szkół, które znajdują się pod zarządem jezuitów. Wcześniej placówki te były już nękane administracyjnie przez reżim.

„Dyktatury zawsze nienawidzą krytycznej, racjonalnej i humanistycznej inteligencji, niezależnie od tego, czy opiera się ona na myśli chrześcijańskiej czy świeckiej. Skutkiem tego jest niewątpliwie znaczne pogorszenie i zubożenie kultury” – stwierdził jezuita José María Tojeira po tym, jak dowiedział się o konfiskacie prywatnego uniwersytetu. „Najlepsze archiwum historyczne w Nikaragui znajduje się w UCA. Jeśli kradzież własności UCA dojdzie do skutku, ci rządowi ignoranci wejdą do archiwum jak lis do kurnika” – powiedział zakonnik.

19 sierpnia policja zajęła dom mieszkalny jezuitów w Managui. Mieszkało w nim trzech kapłanów i trzech innych zakonników w trakcie formacji, w tym rektor skonfiskowanego uniwersytetu, ojciec Rolando Alvarado. Wywłaszczenie nieruchomości nastąpiło, gdy wracali z przerwy obiadowej. Kiedy weszli do rezydencji, pozwolono im zabrać jedynie rzeczy osobiste. Reszta została przejęta przez państwo.

Krajowa Rada Uniwersytetów (CNU), podmiot podporządkowany w całości reżimowi Ortegi-Murillo, utworzyła w czwartek 17 sierpnia na terenie UCA nowy ośrodek szkolnictwa wyższego w Nikaragui: Narodowy Uniwersytet Casimiro Sotelo Montenegro.

Argumentem reżimu przemawiającym za konfiskatą UCA jest to, że „była w nim prowadzona [od 2018 r.] działalność przestępcza z użyciem broni palnej, śmiercionośnej amunicji, moździerzy, koktajli Mołotowa i tępych przedmiotów” wskazuje dokument sądowy, którego oskarżenia odrzuciły natychmiast UCA, a także Prowincja Środkowoamerykańska Towarzystwa Jezusowego.

„Środkowoamerykańska Prowincja Towarzystwa Jezusowego utrzymuje, że faktyczna konfiskata majątku UCA jest odwetem za pracę, jaką ta instytucja wykonała w dążeniu do bardziej sprawiedliwego społeczeństwa, a także za jej zaangażowanie w ochronę życia, prawdy i wolności narodu nikaraguańskiego, zgodnie z mottem: «Prawda was wyzwoli (J 8,32)»” - czytamy w oświadczeniu wydanym przez Stowarzyszenie Uniwersytetów Powierzonych Towarzystwu Jezusowemu w Ameryce Łacińskiej.

Decyzja reżimu Ortega-Murillo o pozbawieniu Towarzystwa Jezusowego w Nikaragui osobowości prawnej i przejęciu jego majątku przez państwo, została podjęta bez przeprowadzenia przewidzianych przez prawo procedur administracyjnych, bez możliwości obrony i bez istnienia bezstronnej instancji sądowej, która mogłaby osądzić i powstrzymać te całkowicie nieuzasadnione i arbitralne nadużycia władzy – stwierdziła Prowincja Jezuitów Ameryki Środkowej. Ma ona swoją siedzibę w stolicy Salwadoru San Salvador, a należą do niej członkowie tego zakonu także w Nikaragui.

Środkowoamerykańska Prowincja Towarzystwa Jezusowego potępia tę nową agresję przeciwko jezuitom w Nikaragui. Uważa ją za część krajowego kontekstu systematycznych represji zakwalifikowanych jako „zbrodnie przeciwko ludzkości” przez grupę ekspertów ds. praw człowieka w Nikaragui utworzoną przez ONZ. Zdaniem jezuitów działania te mają na celu pełne ustanowienie reżimu totalitarnego. Obarczają obecnego prezydenta i wiceprezydenta Nikaragui odpowiedzialnością za co najmniej przyzwalanie na te wydarzenia i uniemożliwianie warunków niezależności i neutralności sądownictwa, które pozwoliłyby na podjęcie środków w celu ich powstrzymania, odwrócenia i ukarania.

Środkowoamerykańska Prowincja Towarzystwa Jezusowego wzywa parę prezydencką do zaprzestania represji, zaakceptowania poszukiwania racjonalnego rozwiązania, w którym dominuje prawda, sprawiedliwość, dialog, poszanowanie praw człowieka i praworządność. Apeluje o poszanowanie wolności i pełnej integralności jezuitów i osób, które z nimi współpracują.

«« | « | 1 | » | »»