Jerozolima: organizacje domagają się ochrony obecności chrześcijan

Wyznawcy Chrystusa w Jerozolimie znajdują się pod coraz większą presją. „Czujemy rosnące zagrożenie, że chrześcijanie mogą zostać wypędzeni z Ziemi Świętej”, czytamy we wspólnym apelu 17 organizacji chrześcijańskich w Jerozolimie ogłoszonym 21 sierpnia. Dokument wzywa zwierzchników kościelnych oraz wiernych do zjednoczenia i współpracy oraz apeluje o większe zaangażowanie sił międzynarodowych w ochronę wolności religijnej w Ziemi Świętej.

W nasilających się atakach na chrześcijańskie miejsca i wiernych sygnatariusze apelu, widzą powtarzający się wzorzec, z którego można wnioskować, że „istnieje celowa polityka Izraela wymierzona w naszą historyczną egzystencję, instytucje, rytuały i duchowe symbole”.

Izrael wywiera coraz większą presję na swobodne praktykowanie religii, na przykład poprzez restrykcyjne środki przeciwko nieżydowskim uroczystościom religijnym i niechęć do karania ataków na mienie chrześcijańskie i islamskie. Władze Izraela dążą do przekształcenia miasta i jego tożsamości poprzez wykluczenie rdzennej ludności nieżydowskiej i lekceważenie jej praw, m.in. poprzez przejmowanie dzielnic nieżydowskich.

Organizacje-sygnatariusze apelu podkreślają, że odpowiedź Kościołów i ich wiernych musi być „nacechowana jednością, odpornością, niezłomnością i wiarą”. Do pomocy w ochronie zabytków kultury i wolności religijnej Wschodniej Jerozolimy zachęcili również „braci palestyńskich i arabskich z różnych środowisk”.

Te słowa odnoszą się w szczególności do ormiańskiego patriarchy Nurhana Manugiana. Jest on krytykowany za handel nieruchomością, który może doprowadzić do dramatycznych zmian w dzielnicy ormiańskiego Starego Miasta. „Utrata części dzielnicy ormiańskiej z jej wielowiekową historią może być sygnałem alarmowym dla całej chrześcijańskiej obecności w mieście” – czytamy w apelu, który domaga się anulowania umowy.

Obok zaangażowania społeczności międzynarodowej i Kościołów na rzecz chrześcijańskiej obecności w Ziemi Świętej, sygnatariusze dokumentu wezwali władze Izraela do wypełnienia obowiązku okupanta i ochrony chrześcijan. „Stanowimy integralną część tkanki kulturowej Jerozolimy i jesteśmy zdeterminowani, aby pozostać zakorzenieni w naszej ziemi” – stwierdzili sygnatariusze.

«« | « | 1 | » | »»