Dla miłośników liturgii

W dniach 26-28 kwietnia 2011 r. w Domu Gościnnym w Wiśle – Jaworniku prowadzonym przez tamtejszą parafię odbyły się rekolekcje dla tych, którzy są... miłośnikami liturgii.

Uczestnicy reprezentowali Kościoły luterańskie: Śląski Kościół Ewangelicki A.W. w Republice Czeskiej [SCEAV], Luterański Kościół Ewangelicki A.W. w Republice Czeskiej [LECAV] i Kosciól Ewangelicko – Augsburski w Polsce [KEA].

Wykłady wygłosili: ks. dr Marek Řičan [SCEAV] z Czeskiego Cieszyna, ks. dr Lucjan Klimsza [SCEAV] wykładowca na katedrze katechetyki Uniwersytetu Ostrawskiego, ks. radca Jan Gross [KEA] i ks. mgr Rafał Bukowiecki [LECAV] z Czeskiego Cieszyna.

Ks. dr Marek Řičan mówił na temat pozabiblijnych pierwiastków w religiach niechrześcijańskich, ks. dr Lucjan Klimsza mówił na temat desakralizacji przez niektóre kierunki protestantyzmu, zwłaszcza XIX wieku tego co w liturgii chrześcijańskiej od samego początku było „sanctum”.

Zwracał uwagę na Stary Testament, który dokładnie określał bogaty, kolorowy strój kapłanów, jak również zdobnictwo świątyni.

Ks. radca mgr Jan Gross, były Prezes Synodu KEA i długoletni przewodniczący Komisji Liturgicznej i Komisji Śpiewnikowej mówił o doborze pieśni aktualnego Śpiewnika Ewangelickiego [2002] zarówno do nabożeństwa niedzielnego i świątecznego, jak również do kazualiów, zwłaszcza pogrzebów.

Ks. mgr Rafał Bukowiecki, duszpasterz zboru luterańskiego w Czeskim Cieszynie przygotował referat na temat: „Lectio Divina”, w którym wskazywał na czytanie Słowa Bożego, jego medytację i oparte o Słowo Boże życie modlitewne duchownego. Wzajemnie uczestników rekolekcji ubogacały rozmowy po wykładach na tematy poruszone w wykładach.

Drugą, bardzo ważną częścią rekolekcji było: śpiewanie pieśni wielkanocnych, nauka liturgii zawarta w Śpiewniku Ewangelickim [2002] oraz w Choralniku do Śpiewnika cz. II., jak również codzienna Modlitwa Godzin znajdująca się w śpiewniku pod numerem 967, śpiewanie Psalmów. Udział w modlitwie brali wszyscy, a prowadzącymi byli głównie: ks. radca Jan Cieślar z Karwiny, mgr Dawid Pasz z Czeskiego Cieszyna i stud. teol. CHAT w Warszawie Jakub Retmaniak.

Szczytowym punktem było uroczyste nabożeństwo Środy Wielkanocnej [ŚE 45] ze Spowiedzią i Eucharystią podczas którego wszyscy uczestnicy przystąpili do Komunii Świętej celebrowanej przez ks. Jana Grossa. Liturgie Słowa odprawił ks. senior Janusz Kożusznik z Czeskiego Cieszyna, kazanie wygłosił ks. dr Lucjan Klimsza na tekst wyznaczonej Ewangelii wg św. Jana 21,1-10.

Wszyscy włączyli się do Powszechnej Modlitwy Kościoła podczas której po stosownych intencjach śpiewano: „Panie, zmiłuj się! O zmiłuj się! Panie, zmiłuj się! Panie, zmiłuj się!” [ŚE str. 1322]. Do modlitwy włączono nasze Kościoły i cały Kościół powszechny z ich biskupami, prezbiterami, diakonami i całym Ludem Bożym, wszystkich chorych, w tym ojca jednego z uczestników tego dnia operowanego na serce. Dziękowano Bogu za społeczność wiary, miłości i nadziei, którą mieli uczestnicy rekolekcji wiślańskich pomiędzy sobą.

Spowiedź i liturgię eucharystyczną (Sakramentu Ołtarza) wg melodii starokościelnych odprawił ks. Jan Gross, który wraz z Ks. Biskupem Władysławem Volnym z SCEAW rozdawali Sakrament Ołtarza, a Biskup udzielił błogosławieństwa.

Z wdzięcznością Bogu, jednocześnie z żalem, że ten czas wspaniałej społeczności z Panem Kościoła w Słowie i Sakramencie i pomiędzy sobą tak szybko minął, po obiedzie w czwartek dnia 28 kwietnia opuszczaliśmy to miejsce, na którym ubogaciliśmy się wzajemnie.

Wspólnie postanowiono, że jesienne rekolekcje liturgiczne odbędą się w tygodniu pomiędzy Niedzielą Wieczności a 1. Niedzielą Adwentu tzn. od poniedziałku 21 listopada (godz. 11.00) do środy dnia 23 listopada 2011 r.

Niewielka grupa uczestników dni liturgicznego skupienia pragnie podziękować miejscowemu proboszczowi ks. Zdzisławowi Sztwiertni, jak również jego współpracownikom za wspaniale przyjęcie: „Bóg wam zapłać!”

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama