Watykan: jak będzie przebiegało przedsynodalne czuwanie modlitewne?

Wszyscy chętni mogą wziąć w przedsynodalnym czuwaniu modlitewnym o charakterze ekumenicznym, jakiemu dziś wieczorem przewodniczyć będzie na placu św. Piotra papież Franciszek. Wraz z nim modlitwę poprowadzi 12 zwierzchników kościelnych. Obecni będą „delegaci braterscy”, wysłani przez swe Kościoły na pierwszą sesję XVI Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów na temat: „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja”.

Już od 14.30 można będzie gromadzić się na placu św. Piotra, na którym rozbrzmiewać będą pieśni z całego świata w wykonaniu chórów z Ukrainy, Konga, Nigerii, Serbii i Ameryki Łacińskiej. O 16.00 na plac dotrze piesza pielgrzymka młodzieży, która pokona sześciokilometrową trasę z bazyliki św. Jana na Lateranie. Pół godziny później czterdzieścioro młodych ludzi z różnych kontynentów, Kościołów i mających różne sytuacje życiowe zgromadzi się przy stojącym środku placu obelisku, skąd procesjonalnie wyruszy z Biblią do polowego ołtarza, gdzie ustawiony będzie również krzyż z San Damiano i ikona Matki Bożej.

Od 17.00 można będzie wysłuchać czterech dziękczynień za dary, jakie otrzymujemy od Boga i odpowiedzialność, jaką to za sobą pociąga, przeplatane śpiewem i świadectwami.

Pierwsze dziękczynienie za dar jedności i procesu synodalnego, o którego doświadczeniu opowie troje młodych z różnych kontynentów i wyznań, zamknie modlitwa śpiewana przez chór ukraińskiej, greckokatolickiej parafii Mądrości Bożej w Rzymie.

Dziękczynienie „za dar innych” wyrazi 15-osobowa grupa mimów, przedstawiając przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, a zakończy afrykańska pieśń w wykonaniu nigeryjskiego chóru w Rzymie.

W ramach dziękczynienia za dar pokoju 2 uchodźców opowie o swej podróży w nadziei na lepsze życie, o odwadze tych, którzy opuszczają swój kraj pomimo ryzyka i o wdzięczności wobec tych, którzy ich przyjmują. Na koniec zabrzmi „Pieśń Stworzeń” autorstwa św. Franciszka z Asyżu.

Wreszcie dziękczynienie za dar stworzenia zostanie zobrazowane projekcją na telebimach i słuchaniem odgłosów natury: wiatru, morza, ptaków, zwierząt itd.), którym towarzyszyć będzie lektura fragmentów encykliki papieża Franciszka „Laudato si’”. Zaśpiewa też chór prawosławny.

O 18.00 zacznie się właściwe czuwanie modlitewne. Rozpocznie papież Franciszek, po czym modlitwę „Adsumus”, przyzywającą Ducha Świętego, odmówi patriarcha Konstantynopola Bartłomiej. Po czytaniach biblijnych (fragment Listu do Efezjan 4,1-7 odczyta sekretarz generalna Światowej Federacji Luterańskiej pastorka Anne Burghardt, Psalm 104 i fragment Ewangelii wg św. Mateusza 5,1-12, który odczyta metropolita Paulus Benjamin z Asyryjskiego Kościoła Wschodu) zabrzmi pieśń z Taizé „Dona la pace, Signore” (Panie, daj pokój).

Po ośmiominutowej ciszy rozpoczną się wezwania modlitewne, czytane przez zwierzchników kościelnych uczestniczących w czuwaniu. Po każdym z nich modlitwę odmówi jeden z delegatów braterskich na obrady synodalne, któremu towarzyszyć będą dziewczyna i chłopak trzymający świece.

Po śpiewie pieśni Daniela „Bénissez le Seigneur” (Błogosławcie Pana), anglikański arcybiskup Canterbury Justin Welby wprowadzi w modlitwę „Ojcze nasz”, którą odmówią wszyscy zebrani. Po odśpiewaniu pieśni „Magnificat” głos zabierze papież Franciszek.

Dwunastu zwierzchników różnych Kościołów otrzyma torebki z ziarnami z rąk młodzieży na znak ziaren jedności i synodalności, które mają zasiać w domu, aby rosły, zgodnie ze słowami z Pierwszego Listu do Koryntian (3,6): „Ja siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg dał wzrost”.

Po błogosławieństwie udzielonym wspólnie przez papieża i 12 zwierzchników kościelnych, zabrzmi pieśń „Adoramus te o Christe”, w czasie której zwrócą się oni w stronę krzyża. Finałowa pieśń „Tu Sei Sorgente Viva” (Ty jesteś żywym źródłem” będzie przyzywaniem Ducha Świętego na uczestników Synodu.

Z placu św. Piotra papież ze swymi ekumenicznymi gośćmi uda się na kolację do Auli Pawła VI.

«« | « | 1 | » | »»