Chcieli wszystko, więc tracą

Prawie tysiąc wspólnot przeszło z Kościoła "promoskiewskiego" do Prawosławnego Kościoła Ukrainy.

Państwowa Służba Ukrainy ds. Polityki Etnicznej i Wolności Sumienia (DESS) podała 12 stycznia, że w latach 2022-23 do Prawosławnego Kościoła Ukrainy (PKU) przeszło z Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego (Patriarchatu Moskiewskiego; UKP) 968 wspólnot (parafii), przy czym tylko w ub. roku było ich 472. Dane te przedstawiono w odpowiedzi na zapytanie profesora Narodowego Uniwersytetu – Akademii Ostroskiej w Ostrogu na Wołyniu, dr. Andrija Smyrnowa.

W liście przesłanym na jego ręce pierwszy zastępca przewodniczącego DESS Wiktor Wojnałowycz zaznaczył, że instytucja ta "nie zbiera i nie ma obowiązku, zgodnie ze swymi kompetencjami, wyznaczonymi [jej] przez ustawodawstwo, zbierania informacji o wspólnotach religijnych, które jedynie postanowiły zmienić swą podległość w sprawach kanonicznych i organizacyjnych". Ale we współdziałaniu z odpowiednimi oddziałami strukturalnymi w obwodach i w Kijowie gromadzi wiadomości o "zaistniałych faktach rejestracji statutów wspólnot religijnych w nowych redakcjach w związku z przeprowadzonymi przez nie zmianami w kierunku podlegania ośrodkom (zarządom) religijnym Prawosławnego Kościoła Ukrainy" – wyjaśnił Wojnałowycz.

Wskazał, że w ten sposób, opierając się na danych ze wspomnianych oddziałów obwodowych i rady miejskiej Kijowa, ustalono, że w 2023 zarejestrowano statuty 472 wspólnot religijnych UKP w nowych redakcjach w związku ze zmianą ich podległości kanonicznej na podległość ośrodkom religijnym PKU.

 

«« | « | 1 | » | »»