Przewodnicząca komisji Światowej Rady Kościołów: w podzielonym świecie potrzebujemy jedności

Dzisiejszy świat jest podzielony przez wojny i niesprawiedliwość. Kościoły też są podzielone. My potrzebujemy jedności i głębokiego zrozumienia wiary chrześcijańskiej, aby przezwyciężać podziały - powiedziała przewodnicząca Komisji Wiary i Ustroju Światowej Rady Kościołów ks. prof. dr Stephanie Dietrich.

Ks. prof. Dietrich w rozmowie opublikowanej na stronie Światowej Rady Kościołów podzieliła się swoją wizją i nadziejami na pracę w komisji. Podkreśliła wartości Instytutu Ekumenicznego w Bossey dla przyszłości ruchu ekumenicznego.

„Myślę, że daje to wyjątkową szansę na rozwój ekumenicznej teologii i współpracy na przyszłość, więc Bossey jest po prostu wspaniałym miejscem dla młodych ludzi, którzy tu przyjeżdżają” – powiedziała Dietrich. Przyznała też, że jej praca w Instytucie i Komisji ds. Wiary i Ustroju Światowej Rady Kościołów wiąże się z wieloma wyzwaniami współczesnego świata.

„Dzisiejszy świat, jeśli się rozejrzeć, jest tak podzielony. Jest podzielony przez wojny. Jest podzielony przez niesprawiedliwość. Jest podzielony przez ogromne różnice w warunkach życia, a na pewno Kościoły są podzielone, co staje się widoczne przez fakt, że nie możemy wspólnie celebrować komunii świętej” – mówi ks. prof. Dietrich. „Nadal nie zgadzamy się w wielu kwestiach, więc jasne jest, że potrzebujemy jedności, a świat potrzebuje naszej jedności” – dodała, jednocześnie zwracając uwagę, że „więcej nas łączy niż dzieli”.

Dietrich wskazała, że definiowanie jedności i dążenie do niej należy do podstawowego zadania Komisji. „Jedność to nie jednolitość. Ale nadal musimy szukać razem głębokiego zrozumienia wiary chrześcijańskiej” – powiedziała. Praca Komisji powinna – w opinii przewodniczącej – bardziej zgłębiać kwestie wiary, „która łączy nas, aby przezwyciężyć nasze podziały, a także przyczynić się do przezwyciężenia podziałów na świecie”.

Ks. prof. Dietrich oceniła, że jej wybór na przewodniczącą jest wyzwaniem nie tylko dla komisji, ale także dla świata zewnętrznego i „wezwaniem Boga do służby”. Głównymi obszarami pracy komisji są: Pielgrzymka Sprawiedliwości i Pokoju, eklezjologia i rozeznanie moralne.

Światowa Rada Kościołów ma swoją siedzibę w Genewie. Powstała w 1948 roku w Amsterdamie, jej członkami było wówczas 147 Kościołów. Obecnie skupia około 350 Kościołów ewangelickich, prawosławnych, anglikańskich, wschodniochrześcijańskich i starokatolickich z ponad 120 krajów, liczących łącznie blisko 550 mln wiernych. Kościół katolicki nie należy do Rady, ale od 1965 roku blisko z nią współpracuje.

Od 1946 r. intelektualne, teologiczne wsparcie Światowej Rady Kościołów zapewnia Bossejski Instytut Ekumeniczny. W Instytucie organizowane są także kursy dla duszpasterzy i zainteresowanych ekumenizmem oraz spotkania i konferencje.

«« | « | 1 | » | »»