Ewangelicy o eutanazji

„Czas życia i czas umierania” – to tytuł ponad 100 stronicowego dokumentu, w którym Wspólnota Ewangelickich Kościołów w Europie (GEKE) analizuje problem eutanazji

Autorzy rozważali zagadnienie eutanazji z perspektywy klinicznej, etycznej, teologicznej i prawnej. Opowiedzieli się zdecydowanie za ochroną praw umierających oraz śmiertelnie chorych. Podkreślili ich prawo do życia do samego końca, a także do rezygnacji z uporczywej terapii.

Dokument odrzuca teologiczno-etyczne usprawiedliwienie eutanazji. Przyjmuje jednak do wiadomości zmiany zachodzące w tej kwestii w mentalności wielu społeczeństw Europy.

– Siłą protestantyzmu w Europie jest poważne traktowanie różnic i dopuszczanie do głosu różnych stanowisk – mówi ks. Thomas Wipf, szwajcarski duchowny, prezydent GEKE.

W skład wspólnoty wchodzi 105 Kościołów tradycji luterańskiej, reformowanej, unijnej oraz metodystycznej, w tym polski Kościół Ewangelicko-Augsburski i Kościół Ewangelicko-Reformowany.

«« | « | 1 | » | »»