Warto rozmawiać... z zielonoświątkowcami

Kwestia charyzmatów w Kościele, ich znaczenia duchowego, rozeznania i konsekwencji duszpasterskich to temat watykańskich obrad dialogu katolicko-pentakostalnego, jakie miały miejsce w dniach od 10-16 czerwca. Jak informuje Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan spotkanie to rozpoczęło szóstą fazę trwających od 1972 r. rozmów obydwu Kościołów.

W komunikacie dykasterii odpowiedzialnej za relacje ekumeniczne podkreślono, że wiara w Ducha Świętego i jego dary pozwala na lepsze wzajemne zrozumienie między katolikami a zielonoświątkowcami. Zaznaczono, że chodzi o tzw. klasyczne Kościoły pentakostalne, które za swój cel uznają głoszenie Ewangelii wszystkim narodom przez dokonywanie cudów i uzdrowień a także zjawisk związanych z Duchem Świętym, takich jak dar języków. Są to wspólnoty bardzo między sobą zróżnicowane a jako całość odnotowują najbardziej dynamiczny wzrost i należy do nich około 600 mil, wiernych, stanowiąc 80 proc. wyznawców protestantyzmu. W przeciwieństwie do nowych ruchów pentakostalnych wspólnoty klasyczne od 1972 r. prowadzą dialog z Kościołem katolickim, choć jak zaznacza nota Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan jego celem nie jest „ustanowienie jedności strukturalnej”. Chodzi raczej o promocję wzajemnego szacunku oraz zrozumienia w dziedzinie wiary i życia. Wspomniany komunikat zaznacza, że podczas rozmów dokonano szczerej wymiany opinii na temat stanowiska i zwyczajów obydwu tradycji chrześcijańskich. Spotkanie obejmowało także codzienną modlitwę.

Delegacji katolickiej przewodniczył bp Michael Burbidge, ordynariusz diecezji Raleigh w Karolinie Północnej w USA. Jak zaznaczył, prace i rozmowy podjęte podczas tygodniowego spotkania doprowadziły do głębszego porozumienia oraz docenienia elementów wspólnych, dotyczących charyzmatów – darów Ducha Świętego. Delegacji Kościoła zielonoświątkowego przewodniczył pastor Cecil M. Robeck, profesor historii Kościoła i ekumenizmu w seminarium teologicznym Fullera w Pasadenie, w stanie Kalifornia w USA. Wyraził on nadzieję, że obecny etap dialogu powinien dopomóc w dostrzeżeniu obszarów wspólnych w życiu i posłudze. W obecnej fazie obydwie strony podejmą kwestie: rozeznania (2012), uzdrowienia (2013) i prorokowania (2014). Wypracowanie raportu końcowego planowane jest na rok 2015. Uczestnicy spotkania wzięli udział w niedzielę Zesłania Ducha Świętego we Mszy św. Sprawowanej przez Benedykta XVI oraz w środowej audiencji ogólnej, 15 czerwca. Papież zapewnił ich o swych modlitwach w intencji rozwoju wzajemnych relacji.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama