„Msza za Europę” - na początku węgierskiej prezydencji w Radzie UE

W kazaniu bp Mohos wezwał do zachowania chrześcijańskiego dziedzictwa Europy i modlitwy o pokój na kontynencie.

Z okazji przejęcia przez Węgry rotacyjnego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej (UE) w katedrze św. Michała i św. Guduli w Brukseli odprawiona została Msza św. W "Mszy za Europę" z udziałem biskupa pomocniczego Budapesztu Gabora Mohosa, arcybiskupa Brukseli Luca Terlindena i nuncjusza apostolskiego w UE, abp Noela Treanora, uczestniczył również prezydent Węgier Tamás Sulyok. W kazaniu bp Mohos wezwał do zachowania chrześcijańskiego dziedzictwa Europy i modlitwy o pokój na kontynencie - poinformował węgierski portal "Magyar Kurir".

„Dialog, wzajemne słuchanie i szacunek dla godności i wizji innych powinny również wskazywać drogę dla Europy, dodał delegat węgierskiego episkopatu ds. kontaktów z Komisją Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) regularnie organizuje "Mszę za Europę" na początku sześciomiesięcznej prezydencji danego kraju UE w RE.

Ekumeniczna delegacja w Budapeszcie

Bp Mohos i przewodniczący COMECE abp Mariano Crociata wzięli również udział w zeszłotygodniowej wizycie ekumenicznej delegacji przedstawicieli europejskich Kościołów u węgierskiego wicepremiera Zsolta Semjéna w Budapeszcie. W rozmowach z przedstawicielami katolickiej COMECE i Konferencji Kościołów Europejskich (KEK) utworzonej przez Kościoły anglikański, starokatolicki, protestancki i prawosławny 24 czerwca uczestniczyli również sekretarze stanu Miklos Soltesz i Tristan Azbej, którzy są odpowiedzialni za sprawy kościelne i węgierski państwowy program międzynarodowego wsparcia prześladowanych chrześcijan.

Spotkanie było okazją do zaprezentowania wkładu Kościołów w najważniejsze priorytety polityczne węgierskiej prezydencji w Radzie, czytamy w komunikacie COMECE. Delegacja ekumeniczna z zadowoleniem przyjęła uznanie szczególnego wkładu Kościołów w oficjalny program prezydencji Rady i wyraziła nadzieję, że zorganizowany dialog instytucji UE z Kościołami i wspólnotami religijnymi, określony w art. 17 Traktatu z Lizbony, zostanie wzmocniony podczas węgierskiej prezydencji i później.

Promowanie spójności społecznej

W związku z rosnącą polaryzacją społeczną i polityczną w państwach członkowskich UE, bp Crociata wezwał prezydencję Rady do "promowania spójności społecznej". Rozprzestrzenianie się redukcyjnych ideologii, dezinformacji, populizmu, ksenofobii, radykalizacji i brutalnego ekstremizmu dzieli społeczeństwa. Główne tematy obejmowały również wysiłki na rzecz osiągnięcia pokoju, ochrony życia i znaczenia roli rodziny dla społeczeństwa, a także sprawiedliwego procesu rozszerzenia UE o kraje Bałkanów Zachodnich i Europy Wschodniej.

Przewodniczący KEK abp Nikitas wezwał do przestrzegania wartości chrześcijańskich i podkreślił potrzebę pokoju i stabilności na kontynencie europejskim i poza nim. "Ponieważ pokój w Europie nie może być już traktowany jako coś oczywistego, wysiłki na rzecz budowania pokoju muszą być stale odnawiane w oparciu o zasady prawdy i sprawiedliwości oraz z pełnym poszanowaniem prawa międzynarodowego" - powiedział greckoprawosławny arcybiskup Tiatyry i Wielkiej Brytanii.

COMECE i KEK reprezentują łącznie około 380 mln obywateli państw członkowskich UE. Są one mocno zaangażowane w towarzyszenie i wspieranie procesu integracji europejskiej w oparciu o wartości chrześcijańskie, takie jak godność człowieka, szacunek, sprawiedliwość, pokój i integralność stworzenia.

 

«« | « | 1 | » | »»