Metropolita Staikos nie żyje

Metropolita Michael Staikos, przewodniczący panprawosławnej Konferencji Biskupów Austrii, zmarł wczoraj po ciężkiej chorobie nowotworowej w wieku 64 lat. Metropolita zapisał się złotymi zgłoskami w historii austriackiego prawosławia. To dzięki niemu prawosławie na stałe wpisało się w religijny krajobraz Austrii.

Ukoronowaniem działalności na rzecz lokalnego prawosławia było powstanie w 2010 roku Konferencji Biskupów Prawosławnych, której Staikos został pierwszym przewodniczącym. Metropolita mocno angażował się w porozumienie prawosławnych Kościołów różnych jurysdykcji kanonicznych. Jednocześnie stał się jednym z architektów ruchu ekumenicznego w kraju.

Jeszcze kilka dni przed śmiercią metropolita Staikos odwiedził najważniejsze dla austriackich katolików sanktuarium maryjne w Marienzell, spędzając czas na modlitwie w Kaplicy Pamięci Kardynała König. Sam metropolita podkreślał, że chce się w ten sposób przygotować na 20-lecie objęcia tronu patriarszego w Konstantynopolu Bartolomeusza I, który został intronizowany 22 października 1991 roku.

Mimo pogarszającego się stanu zdrowia metropolita udał się do Bratysławy i wziął udział w ceremonii przekazania przez słowackich biskupów rzymskokatolickich relikwii aleksandryjskiego patriarchy z VII wieku św. Jana Miłościwego. Natomiast w miniony piątek w Ambasadzie Węgier w Wiedniu przyjął węgierskie obywatelstwo jako prawosławny egzarcha Węgier Patriarchatu Ekumenicznego.

Michael Staikos urodził się w 1946 roku w Atenach. Po skończeniu studiów teologicznych w Tesalnikach wyemigrował do Austrii, gdzie w 1965 roku został ceremoniarzem ówczesnego grecko-prawosławnego metropolity Tsitera. Święcenia kapłańskie przyjął w 1977 roku, a w 1986 roku otrzymał chirotonię biskupią. W listopadzie 1991 roku Święty Synod Patriarchatu Ekumenicznego Konstantynopola wybrał go na metropolitę Austrii i Egzarchę Węgier.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama