Śląskie szmaragdy dla Kutza i Hermy

„Śląski Szmaragd” jest wyróżnieniem przyznawanym wybitnym przedstawicielom Śląska za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ekumenizmu, tolerancji, pojednania między narodami i integracji europejskiej.

Kapituła Nagrody „Śląski Szmaragd” w imieniu Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP poinformowała, iż uroczystość wręczenia „Śląskiego Szmaragdu 2011”, odbędzie się w czasie nabożeństwa reformacyjnego w poniedziałek, 31 października 2011 r. o godz. 17.00 w katedrze ewangelickiej Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach przy ul. Warszawskiej 18.

W 2011 roku to zaszczytne wyróżnienie otrzymują senator i reżyser Kazimierz Kutz oraz  prof. dr hab. Jan Herma. Sakralne rzeźby, płaskorzeźby i reliefy jego autorstwa zdobią wnętrza wielu kościołów ewangelickich w Diecezji Cieszyńskiej i Katowickiej.

„Śląski Szmaragd” jest wyróżnieniem przyznawanym wybitnym przedstawicielom Śląska za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ekumenizmu, tolerancji, pojednania między narodami i integracji europejskiej. Śląsk jako pogranicze wielokulturowe, wielonarodowe i wielowyznaniowe wniósł i wnosi znaczący wkład we współczesne procesy integracyjne naszego kontynentu poprzez charyzmat wielu osobowości cieszących się autentycznym uznaniem.

Kościół luterański na Śląsku, odgrywający w przeszłości znaczącą rolę, a obecnie jako Kościół „diaspory”, pragnie tym wyróżnieniem docenić ludzi zaangażowanych w dzieło wznoszenia się ponad podziałami religijnymi, narodowościowymi i kulturowymi.

Dotychczas „Śląskim Szmaragdem” zostali uhonorowani: Przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. dr hab. Jerzy Buzek, JE Arcybiskup Damian Zimoń, JE Arcybiskup Alfons Nossol, pisarz Jerzy Pilch, publicysta Krzysztof Karwat, prof. dr hab. Ewa Chojecka, prof. dr hab. Grażyna Szewczyk, prof. dr hab. Julian Gembalski, prof. dr hab. Jan Harasimowicz, prof. dr hab. Jan Malicki, kompozytor Ryszard Gabryś, sportowiec Adam Małysz, prof. dr hab. Dorota Simonides z Opola, Marszałek Senatu Marcin Tyrna.            

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama