Pierwsi w Polsce

Oktawa ekumeniczna we Wrocławiu.

Święty Paweł prosił, by chrześcijanie w okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzali. Na Dolnym Śląsku słowa te bierzemy dosłownie i Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przeżyjemy o 10 dni wcześniej niż pozostałe diecezje.

Coroczne święto ekumenizmu ma ponadstuletnią tradycję i każ­dego roku jest przeżywane od 18 do 25 stycznia, czyli między dawnymi świętami Katedry św. Piotra i Nawrócenia św. Pawła. W tym czasie chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na wspólnych modlitwach, konfe­rencjach i koncertach, a zwyczajem przyjętym na nabożeństwach jest wymiana kaznodziejów – w kościele danego wyznania kazanie wygłasza duchowny innej denominacji.

I tak 8 stycznia w kościele pw. św. Antonie­go słowo Boże będzie głosił bp Ryszard Bogusz z Kościoła ewangelicko-augs­burskiego, natomiast 13 stycznia w ko­ściele luterańskim przy ul. Kazimierza Wielkiego będzie można posłuchać homilii abp. Mariana Gołębiewskiego. – Celem tych spotkań jest przede wszystkim zbliżenie podzielonych chrześcijan, a skoro – jak się wydaje – nie jest jeszcze możliwa pełna jed­ność, możliwa jest wspólna modlitwa i służba w trosce o potrzebujących materialnego wsparcia – mówi ks. Andrzej Fober z Kościoła ewangelicko-augsburgskiego.

Tygodniowe wyprzedzenie wspólnych modlitw tłumaczy rozpoczynającymi się w po­łowie stycznia na Dolnym Śląsku fe­riami zimowymi.              

«« | « | 1 | » | »»