30 tys. przyjedzie na spotkanie Taizé w Berlinie

Zbliża się 34. Europejskie Spotkanie Młodych, na które co roku zaprasza ekumeniczna Wspólnota z Taizé. Tym razem odbędzie się ono w Berlinie w dniach 28 grudnia 2011 – 1 stycznia 2012 r. Spodziewanych jest na nim 30 tys. uczestników. Zapisy trwają do końca listopada.

Gospodarzami tego kolejnego etapu Pielgrzymki Zaufania przez Ziemię są Kościoły katolicki i protestancki oraz władze Berlina. Program spotkania skupia się wokół trzech modlitw dziennie: rano w 150 parafiach goszczących uczestników, w południe zaś i wieczorem w halach Targów. Podczas wieczornych modlitw rozważanie wygłosi brat Alois, przeor Wspólnoty z Taizé.

Przedpołudnia młodzież spędzi w parafiach Berlina i okolic, spotykając miejscowych chrześcijan. Popołudnia wypełnią warsztaty nt. źródeł wiary i wypływającego z niej zaangażowania w służbie bliźnim. Np. w gmachu Reichstagu można będzie wziąć udział w dyskusji z parlamentarzystami nt. politycznej i obywatelskiej odpowiedzialności za bardziej sprawiedliwy świat. Przewidziane jest też spotkanie ze wspólnotą żydowską i wizyta w meczecie.

W ramach projektu pomocy humanitarnej dla Korei Północnej, organizowanego przez Wspólnotę z Taizé, młodzież przywiezie ze sobą do Berlina środki medyczne pierwszej potrzeby i lekarstwa, które po spotkaniu zostaną przesłane do szpitali i przychodni zdrowia na terenach wiejskich.

«« | « | 1 | » | »»