Przesłania do młodych w Berlinie

„Otwierajcie na całym świecie drogi zaufania”. Benedykt XVI zachęca do tego chrześcijańską młodzież naszego kontynentu zebraną w Berlinie. Łączy się z nią w modlitwie – czytamy w watykańskim przesłaniu, skierowanym w jego imieniu na rozpoczęte dziś w stolicy Niemiec 34. Europejskie Spotkanie Młodych.

Hasło zgromadzenia młodych chrześcijan różnych wyznań, organizowanego co roku w innym mieście Europy przez wspólnotę ekumeniczną z Taizé, to tym razem źródła zaufania. „Zaufanie nie jest ślepą naiwnością – zwraca się uwagę w papieskim przesłaniu. – Wyzwala ono z niewoli lęku. To zaufanie czerpiecie ze swej wiary w Chrystusa i z życia Jego Ducha Świętego, obecnego w waszych sercach. Daje wam ono większą zdolność przewidywania. Sprawia, że jesteście gotowi odpowiadać na liczne wyzwania i trudności stające dziś przed ludźmi” – przypomina Papież uczestnikom Europejskiego Spotkanie Młodych.

Przesłania do zgromadzonej w Berlinie młodzieży skierowali również inni zwierzchnicy kościelni. Prawosławny patriarcha Konstantynopola Bartłomiej zachęca ich do budowania nowych form solidarności na skale nadziei, będącej centrum naszej wiary w Boga wcielonego. Do odnowy zaufania w bliskość Boga, który w Chrystusie okazał nam pełną solidarność, wzywa prymas Wspólnoty Anglikańskiej, arcybiskup Canterbury Rowan Williams. Sekretarz generalny Światowej Federacji Luterańskiej, chilijski pastor Martin Junge, nawiązuje do „kryzysu zaufania”. Wskazuje, że ufać należy nie rynkowi i pieniądzom, ale Bogu. Do wiary przezwyciężającej lęk przed przyszłością nawołuje też sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów, norweski pastor luterański Olav Fykse-Tveit.

Listy do uczestników Europejskiego Spotkania Młodych w Berlinie przesłało również wielu europejskich polityków. Wśród nich znalazł się przewodniczący Rady Europejskiej. Herman van Rompuy napisał, że „indywidualizm i jego populistyczne formy oraz nacjonalistyczni ekstremiści kształtują wyłącznie człowieka jednowymiarowego“, tymczasem „Chrystus to Miłość konkretna, wpisana w realia świata i czasu, skierowana ku drugiemu człowiekowi, przejawiająca się w czynach.“

Wcześniej do młodzieży gromadzącej się dziś w Berlinie zwrócili się Angela Merkel i Christian Wulff. Prezydent Niemiec powiedział o Taizé, że jest to „jedna z najmniejszych miejscowości w Europie, która ma największy wpływ na rozum i serce tylu ludzi“. Prezydent dodał, że „dobre pomysły nie muszą wcale pochodzić z wielkich metropolii, ale to dobrze, że raz w roku są uwidaczniane w wielkich europejskich miastach“.

Kanclerz Niemiec z kolei podkreśliła ekumeniczny wymiar Europejskiego Spotkania Młodych. Jej zdaniem przyczynia się ono do porozumienia między narodami. „W Berlinie, który gromadzi różne narody, kultury i religie, wspólnota z Taizé współtworzy zjednoczoną Europę. Szefowa niemieckiego rządu, która jest córką ewangelickiego pastora, przyznała, że szczególnie cieszy ją obecność wielu chrześcijańskich wyznań w mieście, które długi czas było podzielone.

Europejskie Spotkanie Młodych rozpoczęło się w halach Targów Berlińskich wspólną modlitwą, którą poprowadził brat Alois, przeor wspólnoty z Taizé.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama