Brat Alois z Taizé: Bądźmy twórcami jedności

Do budowania jedności i tworzenia więzi zachęca w liście, który będzie podstawą rozważań Europejskiego Spotkania Młodych a także cotygodniowych spotkań w Taizé przeor tej ekumenicznej wspólnoty monastycznej – brat Alois.

We wprowadzeniu brat Alois zauważa, że w obliczu pandemii dostrzegliśmy wyraźniej konieczność jedności, a z drugiej doświadczamy coraz głębszej polaryzacji i podziałów. Dodaje, że narasta też nieufność do wspólnot chrześcijańskich. „Kościół jest wezwany, by dla wszystkich być miejscem przyjaznym. Żeby się tak stało, niezbędne jest dziś radykalne nawrócenie ze względu na wierność przesłaniu Ewangelii” – stwierdza zakonnik.

Wśród propozycji na rok 2022 wymieniono otwartość na osoby, które przybywają z innych środowisk. Wskazano na konieczność przezwyciężania lęków i wahań. Następnie podkreślono potrzebę tworzenia więzi zaufania i wspierania dialogu. Kolejna propozycja zwraca uwagę na potrzebę niwelowania nierówności społecznych, i uświadomienia sobie, że wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami. Podkreślono także znaczenie zagrożeń ekologicznych. Osobna propozycja dotyczy zaangażowania na rzecz dialogu między różnymi wyznaniami chrześcijańskimi i dążenia do jedności. Natomiast ostatnia dotyczy zjednoczenia naszego serca.

Po raz drugi z kolei Europejskie Spotkanie Młodych, organizowane przez ekumeniczną Wspólnotę z Taizé odbędzie się online. Zaplanowane na 28 grudnia – 1 stycznia doroczne wydarzenie gromadzące od 1978 roku młodych katolików ze wszystkich stron Starego Kontynentu zostanie przeprowadzone w dwóch etapach: online od 28 do 31 grudnia i na miejscu w Turynie w lipcu 2022 r. Już dzisiaj o godz. 20.30 można będzie śledzić modlitwę otwierającą to wydarzenie na kanale youtube Wspólnoty z Taizé.

«« | « | 1 | » | »»