Ekumeniczne z okazji XV Dnia Judaizmu

Nic tak nie pomaga budować dobrych relacji wzajemnych, jak wspólna troska o innych - mówił metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz, który w czwartek przewodniczył nabożeństwu ekumenicznemu z okazji XV Dnia Judaizmu w Kościele katolickim.

W Bazylice oo. franciszkanów w Krakowie modlili się naczelny rabin Krakowa Boaz Pasz, przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie Tadeusz Jakubowicz, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Krakowie ks. Roman Pracki, przedstawiciel Kościoła Polskokatolickiego ks. Marian Wnęk, kustosz bazyliki św. Franciszka o. Stanisław Glista oraz liczni wierni.

Jak zauważył kard. Dziwisz, na spotkania modlitewne w Dniu Judaizmu w Kościele katolickim co roku przychodzi coraz więcej osób, co świadczy o lepszym zrozumieniu, że "wywodzimy się z tych samych korzeni i mamy taki sam cel".

"Jestem dumny, że są takie dni, kiedy możemy być wszyscy razem, modlić się do wspólnego Boga i nie ma w tym żadnych różnic. Napawa mnie to jako Żyda wielkim optymizmem" - mówił Tadeusz Jakubowicz.

Podczas nabożeństwa czytano fragmenty Nowego Testamentu w tłumaczeniu ekumenicznym. Jeden z nich przeczytał w języku hebrajskim rabin Boaz Pasz. Wystąpił Zespół Muzyki Dawnej Perfugium, a pieśni po hebrajsku śpiewała Urszula Makosz. Zebrani modlili się o pełniejszy rozwój dialogu z wyznawcami judaizmu oraz o pokój na Bliskim Wschodzie i sprawiedliwe rozwiązanie konfliktu palestyńsko-izraelskiego.

Kardynał Dziwisz przypomniał w homilii, że w zeszłym roku przypadała 25. rocznica pierwszej wizyty papieża Jana Pawła II w rzymskiej synagodze i modlitwy z przedstawicielami wielu religii w Asyżu. "Obchody tej rocznicy, które miały miejsce także u nas w Krakowie, stawiają przed nami wielką sprawę pokoju, który trzeba cierpliwie budować, nie tylko w relacjach międzynarodowych, ale i na naszej polskiej ziemi, ucząc się, że odmienność można widzieć jako bogactwo i że dążenie do pokoju i jedności nie prowadzi do zubażającego ujednolicenia wszystkich i wszystkiego, raczej pozwala zachować każdemu jego własne piękno jako dar dla drugich" - powiedział metropolita krakowski.

Podkreślił, że w czasach kryzysu nie można zamykać się przed problemami nędzy i ubóstwa, ale "powinniśmy się uczyć tym bardziej wspólnie stawiać im czoło".

"Nic tak nie pomaga budować dobrych relacji wzajemnych, jak wspólna troska o innych. Chcielibyśmy wszędzie, gdzie tylko możliwe, występować razem w służbie naszemu miastu, regionowi i Polsce " - podkreślił kard. Dziwisz.

Spotkania w ramach Dnia Judaizmu w Kościele katolickim odbywają się w Krakowie w jednym roku w kościele o.o. franciszkanów, w kolejnym w synagodze. Tegoroczne zostało zorganizowane przez Międzywydziałowy Instytut Ekumenii i Dialogu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Duszpasterstwo Ekumeniczne Archidiecezji Krakowskiej oraz Gminę Wyznaniową Żydowską w Krakowie.

Dzień Judaizmu w polskim Kościele katolickim, ustanowiony w 1997 roku przez Konferencję Episkopatu, przypada corocznie 17 stycznia - w wigilię Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Jego celem jest rozwój dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, a także modlitwa i refleksja nad związkami obu religii

«« | « | 1 | » | »»