Benedykt XVI o tygodniu ekumenicznym

Rozpoczętemu dzisiaj (18 stycznia) Tygodniowi Modlitw o Jedność Chrześcijan oraz duchowym podstawom ekumenizmu poświęcił Benedykt XVI swoją dzisiejszą katechezę w czasie audiencji ogólnej. Papież zauważył, że jedność, do której zmierzamy, nie może być wyłącznie rezultatem naszych wysiłków, ale raczej darem otrzymanym od Boga, o który nieustannie trzeba się modlić.

Nawiązując do hasła Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan - „Przemienieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa” - Benedykt XVI przypomniał, że wspólnie zaproponowali go polscy katolicy oraz chrześcijanie innych wyznań, zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej.

TŁUMACZENIE:

„Temat ten został zaproponowany przez wspomnianą już szeroką polską grupę ekumeniczną, która zastanawiając się nad swoim doświadczeniem jako narodu, chciała podkreślić, jak silne jest wsparcie wiary chrześcijańskiej w obliczu prób i wstrząsów, jakimi była nacechowana historia Polski.”

Papież zauważył, że wybrano temat koncentrujący się na przemieniającej mocy wiary w Chrystusa, zwłaszcza w świetle znaczenia jakie ma ona dla naszej modlitwy w intencji widzialnej jedności Kościoła, Ciała Chrystusa.

TŁUMACZENIE:
„Dzieje narodu polskiego, który zaznał okresu demokratycznego współżycia i wolności religijnej, jak miało to na przykład miejsce w XVI wieku, zostały naznaczone w ostatnich wiekach najazdami i klęskami, ale także nieustanną walką z uciskiem i pragnieniem wolności. Wszystko to skłoniło grupę ekumeniczną do pogłębionej refleksji nad prawdziwym znaczeniem <zwycięstwa> i <porażki>”.

Ojciec Święty podkreślił również, że zadanie ekumeniczne jest odpowiedzialnością całego Kościoła i wszystkich ochrzczonych, którzy powinni sprawiać, aby wzrastała już istniejąca częściowa komunia między chrześcijanami, aż do pełnej komunii w prawdzie i w miłości.

TŁUMACZENIE:
„Z tego względu modlitwa o jedność nie jest ograniczona do tego Tygodnia Modlitwy, ale musi stać się integralną częścią życia modlitewnego wszystkich chrześcijan na każdym miejscu i w każdym czasie”.

Na zakończenie Benedykt XVI zachęcał wszystkich do włączenia się w obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, aby wzrastało wspólne świadectwo, solidarność i współpraca między chrześcijanami.

«« | « | 1 | » | »»